โรคศัตรูข้าว : โรคขอบใบแห้ง

โรคขอบใบแห้ง ระบาดได้ทุกระยะของการเจริญเติบโตของข้าว พบอาการเป็นขอบใบแห้ง ทำให้ต้นข้าวเหี่ยวเฉาและตายไปในที่สุด บางครั้งเรียกอาการของโรคชนิดนี้ว่า “ครีเสก” ป้องกันกำจัดด้วย ไอโรเน่ ดับบลิวจี  ใช้ในอัตรา 10-15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราซูก้า อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด โรคศัตรูข้าว โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบไหม้ โรคถอดฝักดาบ โรคขอบใบแห้ง

โรคศัตรูข้าว : โรคถอดฝักดาบ

โรคถอดฝักดาบ พบในระยะกล้าหรือก่อนที่ข้าวจะแตกกอทำให้ต้นข้าวผอมมีสีเขียวอ่อนซีดมักย่างปล้องรากจะเน่าช้ำเวลาถอนมักจะขาดบริเวณโคนต้น ป้องกันกำจัดด้วย เอราคลอราซ 450 ใช้ในอัตรา 2-3 ซีซีคลุกเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม รายละเอียด โรคศัตรูข้าว โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบไหม้ โรคถอดฝักดาบ โรคขอบใบแห้ง

โรคศัตรูข้าว : โรคใบไหม้

โรคใบไหม้ เกิดได้ทุกระยะของการเจริญเติบโตของข้าวโดยเฉพาะระยะกล้าทำให้กล้าแห้งฟุบตายอาการคล้ายถูกไฟไหม้ระยะแตกกอใบเป็นแผลช้ำสีน้ำตาลและมักหลุดออกจากกาบใบระยะคอรวงเมล็ดลีบคอรวงเปราะหักง่าย ป้องกันกำจัดด้วย คาร์ดาซิน 50 ดับบลิวพี ใช้ในอัตรา 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราคลอราซ 450 ใช้ในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด คาร์ดาซิน 50 เอฟ อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด โรคศัตรูข้าว โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบไหม้ โรคถอดฝักดาบ โรคขอบใบแห้ง

โรคศัตรูข้าว : โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบจุดสีน้ำตาล

โรคใบขีดสีน้ำตาล พบแผลที่ใบมีสีน้ำตาลเป็นขีดๆขนานไปกับเส้นใบข้าวมักพบในระยะข้าวแตกกอจะมีมากตามใบล่างและปลายใบ โรคใบจุดสีน้ำตาล  ลักษณะแผลเป็นจุดสีน้ำตาลเป็นรอยเปื้อนสีสนิมกระจายอยู่ทั่วบริเวณใบข้าว ป้องกันกำจัดด้วย คาร์ดาซิน 50 WP/SC  ใช้ในอัตรา 10-20 กรัม/ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด โซซิม 50 ใช้ในอัตรา 12-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด โรคศัตรูข้าว โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบไหม้ โรคถอดฝักดาบ โรคขอบใบแห้ง

โรคศัตรูข้าว : โรคเมล็ดด่าง

โรคเมล็ดด่าง พบระบาดในระยะออกรวงพบแผลเป็นจุดสีน้ำตาลหรือดำที่เมล็ดบนรวงข้าวบางส่วนมีลายสีน้ำตาลดำและบางพวกมีสีเทาปนชมพู ป้องกันกำจัดด้วย คาร์ดาซิน 50 ดับบลิวพี ใช้ในอัตรา 10-20 กรัม/ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราวิล  ใช้ในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราโปรมูเร่ ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราโปรราซ 49 ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราสตาร์ 32.5 เอสซี ใช้ในอัตรา 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราฟังไจ ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด ฟราวไซด์ ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20…

โรคศัตรูข้าว : โรคกาบใบแห้ง

โรคกาบใบแห้ง พบระบาดในระยะข้าวแตกกอถึงระยะใกล้เก็บเกี่ยวทำให้ใบและกาบใบเหี่ยวแห้งผลผลิตลดลง ป้องกันกำจัดด้วย กลุ่ม 29 ฟราวไซด์ ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดอย่างรุนแรงหรือเมื่อพบอาการราดื้อยา รายละเอียด กลุ่ม 26 เอรามัยซิน 3 SL  ใช้ในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด กลุ่ม 11 โซซิม 50 ใช้ในอัตรา 12-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด กลุ่ม 3 เอราวิล  ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราโปรมูเร่ ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราสตาร์ 32.5 เอสซี ใช้ในอัตรา 5-10…

แมลงศัตรูข้าว : หอยเชอรี่

หอยเชอรี่ กำจัดด้วย เอราซามายด์ ในกรณีที่หอยระบาดน้อยใช้ในอัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 750 ซีซีหยดหรือสลัดตามร่องน้ำหรือบริเวณที่พบการระบาดของหอย ในกรณีที่มีการระบาดอย่างรุนแรงใช้ในอัตรา 35-50 กรัมต่อไร่หรือ 70-100 กรัมต่อน้ำ 10-15 ลิตรควรฉีดพ่นก่อนหว่านข้าวหรือหลังเตรียมเทือกเสร็จ 1-2 วัน ควรพ่นในช่วงเช้าหรือเย็นซึ่งเป็นเวลาที่หอยออกหากินขณะพ่นควรมีน้ำอยู่ในนาอย่างทั่วถึงไม่ควรพ่นขณะดินแห้ง รายละเอียด เอราดีไฮด์ กำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว ใช้ในอัตรา 800 กรัมต่อไร่ หว่านให้ทั่วบริเวณโดยมือหว่านหรือใช้คลุกเคล้าไปกับเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหว่านในอัตรา 800 กรัมต่อพันธุ์ข้าวปลูก 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะใช้สารฆ่าหอยต้องมีน้ำอยู่ในแปลงนาในระดับสูงประมาณ 3-5 ซม. นานติดต่อกันอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมงหลังใส่เอราดีไฮด์ รายละเอียด พ่น 2 ครั้ง ทุก 10 วัน แมลงศัตรูข้าว เพลี้ย หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยไฟข้าว แมลงสิง หนอนกอข้าว หนอนกระทู้กล้า แมลงหล่า หอยเชอรี่

แมลงศัตรูข้าว : แมลงหล่า

แมลงหล่า พบระบาดมากในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมในระยะข้าวแตกกอจนถึงข้าวออกรวงทำให้ข้าวแห้งตายผลผลิตเสียหาย กำจัดด้วย คาร์บาริล 85 ดับบลิวพี ใช้ในอัตรา 20-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด แมลงศัตรูข้าว เพลี้ย หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยไฟข้าว แมลงสิง หนอนกอข้าว หนอนกระทู้กล้า แมลงหล่า หอยเชอรี่

แมลงศัตรูข้าว : หนอนกระทู้กล้า

หนอนกระทู้กล้า พบระบาดในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะหลังผ่านช่วงแล้งที่ยาวนานแล้วตามด้วยฝนตกหนัก หนอนกระทู้คอรวง หรือหนอนกระทู้ควายพระอินทร์ พบระบาดมากหลังน้ำท่วมหรือฝนตกหนักหลังผ่านช่วงแล้งที่ยาวนานชอบกัดกินส่วนคอรวง หรือระแง้ของรวงข้าวที่กำลังจะสุกทำให้คอรวงขาดมักเข้าทำลายในช่วงกลางคืนหรือตอนพลบค่ำถึงเช้าตรู่ กำจัดด้วย เอรามอล ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรพ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด รายละเอียด เอรานูฟอส  ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด รายละเอียด แมลงศัตรูข้าว เพลี้ย หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยไฟข้าว แมลงสิง หนอนกอข้าว หนอนกระทู้กล้า แมลงหล่า หอยเชอรี่

แมลงศัตรูข้าว : หนอนกอข้าว

หนอนกอข้าว ทำให้เกิดอาการใบเหี่ยวในระยะแรกใบและยอดที่ถูกทำลายจะเหลืองในระยะต่อมาการทำลายในระยะแตกกอทำให้เกิดอาการ “ยอดเหี่ยว” ถ้าเข้าทำลายในระยข้าวออกรวงจะทำให้เมล็ดข้าวลีบทั้งรวงรวงข้าวมีอาการสีขาวเรียกว่า “ข้าวหัวหงอก” โดยทั่วไปพบระบาดมากในช่วงปลายฤดูฝน กำจัดด้วย เอรานูฟอส  ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราแท็ป ใช้ในอัตรา 4 กิโลกรัมต่อไร่หว่านเมื่อพบการทำลายหรือเมื่อเริ่มพบอาการยอดเหี่ยวมากกว่า 15% หรือหลังหว่านข้าวแล้ว 30 วัน รายละเอียด เอราโปรขาบ ใช้ในอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านเมื่อพบการทำลายหรือเมื่อเริ่มพบอาการยอดเหี่ยวมากกว่า 15% หรือหลังหว่านข้าวแล้ว 30 วัน รายละเอียด เอราแทป 50 เอสพี ใช้ในอัตรา 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบอาการยอดเหี่ยวมากกว่า 15% ตั้งแต่ระยะหลังหว่านข้าวจนกระทั่งแตกกอ รายละเอียด เอราทริป 5 เอสซี  อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด…