โรคใบไหม้

เกิดได้ทุกระยะของการเจริญเติบโตของข้าวโดยเฉพาะระยะกล้าทำให้กล้าแห้งฟุบตายอาการคล้ายถูกไฟไหม้ระยะแตกกอใบเป็นแผลช้ำสีน้ำตาลและมักหลุดออกจากกาบใบระยะคอรวงเมล็ดลีบคอรวงเปราะหักง่าย

ป้องกันกำจัดด้วย

คาร์ดาซิน 50 ดับบลิวพี

ใช้ในอัตรา 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราคลอราซ 450

ใช้ในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

คาร์ดาซิน 50 เอฟ

อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร