บริษัท สยามแอ็กมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เป็นบริษัทในเครือกลุ่มธุรกิจเอราวัณ เปิดดำเนินการในด้านเคมีเกษตร จัดจำหน่ายทั้งกลุ่ม สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารป้องกันกำจัดโรคพืช และฮอร์โมนอาหารเสริม โดยมีตัวแทนจำหน่าย(Dealer) ตาม พื้นที่หลักๆ ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย

จึงทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถกระจายลงสู่เกษตรกรได้ทั้ง ชาวนา ชาวไร่ และชาวสวนอย่างรวดเร็ว และทั้งยังมีการติดต่อประสานงานขายกับทางองค์กร เช่น ไทยธุรกิจเกษตร สหกรณ์ โรงงานน้ำตาล เป็นต้น

นโยบายการดำเนินงาน

จำหน่ายที่มีศักยภาพพร้อมที่จะกระจายสินค้าสู่ตัวแทนรายย่อย ส่งเสริมและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสมราคาสู่เกษตรกร

กิจกรรม

ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนจำหน่าย มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การจัดท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ การจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้กับทางตัวแทน จำหน่าย ร้านค้า และเกษตรกรเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาตลาด

โดยนโยบายหลักคือการขายสินค้าคุณภาพให้แก่เกษตรกร ซึ่งมีการดูแลในด้าน ความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการใช้ข้อมูลความรู้โดยมีทั้งฝ่ายขายซึ่งเน้นความเข้าใจ แก่ตัวแทนจำหน่ายและฝ่ายพัฒนาตลาด ซึ่งเน้นการเข้าถึงเกษตรกรจึงทำให้เกษตรกร ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างถูกต้องเหมาะสม