เกษตร เคมีเกษตร ปุ๋ย ปัจจัยการผลิต วิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์ ศัตรูพืช แมลง

สินค้าแนะนำ

“เราภูมิใจ ที่มีส่วนสนับสนุนในการสร้างผลผลิตให้ดีขึ้น ครอบคลุมถึงช่วยให้เกษตรกร และครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น”

บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด ไม่ใช่แค่เพียงบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรที่มีมาตรฐาน และคุณภาพสูงแต่เป็นผู้ร่วมเคียงข้างคุณในทุกขั้นตอนการปลูก เราจะคอยให้คำปรึกษา และตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเจอปัญหาแมลง โรคพืช วัชพืช ผลผลิตต่ำ เราพร้อมเพื่อความสำเร็จ และการเติบโตของคุณ เพราะที่ เอราวัณ เราช่วยเพิ่มผลผลิต…ชีวิตผาสุก Growing Forward Helping Achieve Your Success!

มาตรฐานการดำเนินงานและรางวัล

  •  ISO 9001 : 2015 – ระบบบริหารงานคุณภาพ
  •  ISO 14001 : 2015 – ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  •  ISO 45001:2018– ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  •  ISO/IEC 17025 : 2017 – ระบบความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ
  •  Q Factory บริษัทที่เป็นผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพQ Factory บริษัทที่เป็นผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพ