ทีมพัฒนาการตลาด

สวัสดีค่ะ บริษัทเอรวัณเคมีเกษตรยินดีให้บริการ

เจ้าหน้าที่ในแต่ล่ะพื้นที่ทั่วประเทศ

เขต จังหวัด ชื่อผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ
1 ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม น.ส.ณัชชา ไชยทัต 088-9944927
2 กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นายดุลยวัตtel: ตุ้ยมูล 095-5526078
3
ชุมพร พัทลุง กระบี่ พังงา ภูเก็ต นายศุภกิจ ทองปาน 080-5022304
อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช น.ส. ชนิกานต์ เชตุสุวรรณ 095-4829580
สุราษฎร์ธานี น.ส.ภัณฑิรา กันไชย 081-1829487
4 ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี น.ส. เบญจมาศ วงศ์จักษุ 064-9916365
5
ระยอง
น.ส. จิราพัชร์ ศรีจันทร์ 065-4265629
นายณัฐภูมิ 097-9645888
จันทบุรี สระแก้ว
น.ส.ณัฐพร ชูราช 065-6963228
นายณัฐวุฒิ แสงมณี 087-5661135
จันทบุรี นายณัฐพงศ์ เดือนเด่น 080-7924290
ตราด
น.ส.นัจรีญา โมรีรัตน์ 098-2670639
น.ส. เบญจมาศ วงศ์จักษุ 064-9916365
6 นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ นายธนนันท์ อุเทนสุต 088-4877488
อ.ปากช่อง นครราชสีมา น.ส.สุภาภรณ์ เผือกทอง 098-6544695
7 สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสร มหาสารคาม น.ส.สุภาภรณ์ เผือกทอง 098-6544695
ศรีษะเกษ นายธวัชชัย เชียงมา 061-3012677
8 ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู บึงกาฬ น.ส.ธนกร ทองไทย 090-9298555
9 สุพรรณบุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ อ่างทอง นายชิติพันธ์ ทองเจริญสุขชัย 099-5939697
10 กรุงเทพ ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรีอยุธยา สิงห์บุรี นายบุญญฤทธิ์ รังวิเศษ 098-5984720
พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย นายอภิศักดิ์ ปิ่นแก้ว 093-6652366
11 เพชรบูรณ์ พิษณุโลก นายสรายุทธ์ เกตุมณี 096-6647969
12 ตาก นายยศยงศ์ แก้วจัด 062-3082722
13
อุตรดิถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย
นายเมที อิ่นคำ 098-8585818
น.ส.เบญจพร พรมเสนวงศ์ 094-6286238
14
เชียงใหม่ เชียงราย นายสุทิน น้อยเสนา 083-1328091
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง นายอภิชัย เกตกะมล 084-7846789

ติดต่อเรา

เบอร์ติดต่อ :  (+66) 2513-5251, (+66) 99121-5161

ติดตามเราได้ที่

บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด

15/7 ซอย 33 (มุกดาบริบาล)
ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0 2513-5251
โทรสาร : 0 2513-3181
E-mail : info@erawanagri.com

โรงงานเอราวัณเคมีเกษตร

80 หมู่ 4 ซอย หนองขาหยั่ง
10 ถนนยิงเป้าใต้ ต.สนามจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม
โทรศัพท์ : 034 960-839-42
โทรสาร : 034 960-838