ทีมพัฒนาการตลาด

สวัสดีค่ะ บริษัทเอราวัณเคมีเกษตรยินดีให้บริการ

เจ้าหน้าที่ในแต่ล่ะพื้นที่ทั่วประเทศ

เขต

จังหวัด

ชื่อผู้รับผิดชอบ

เบอร์ติดต่อ

1 ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม น.ส.ณัชชา  ไชยทัต 088-9944927
2 กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นายดุลยวัต ตุ้ยมูล 095-5526078
3 ชุมพร พัทลุง กระบี่ พังงา ภูเก็ต นายศุภกิจ ทองปาน 080-5022304
อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช น.ส.เบญจพร พรมเสนวงศ์ 094-6286238
สุราษฎร์ธานี น.ส.ภัณฑิรา กันไชย 081-1829487
4 ปราจีนบุรี  นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี น.ส. เบญจมาศ  วงศ์จักษุ 064-9916365
5 ระยอง นายจิราภัชร์ 065-4265629
นายณัฐภูมิ 097-9645888
จันทบุรี สระแก้ว น.ส.ณัฐพร ชูราช 065-6963228
นายณัฐวุฒิ แสงมณี 087-5661135
จันทบุรี นายณัฐพงศ์ เดือนเด่น 080-7924290
ตราด นายศักรินทร์ ทาขุลี 099-4585533
น.ส. เบญจมาศ  วงศ์จักษุ 064-9916365
6 นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ นายธนนันท์  อุเทนสุต 088-4877488
อ.ปากช่อง นครราชสีมา น.ส.สุภาภรณ์   เผือกทอง 098-6544695
7 สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสร มหาสารคาม น.ส.สุภาภรณ์  เผือกทอง 098-6544695
ศรีษะเกษ นายธวัชชัย เชียงมา 061-3012677
8 ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู บึงกาฬ น.ส.ธนกร ทองไทย 090-9298555
9 สุพรรณบุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ อ่างทอง นายชิติพันธ์  ทองเจริญสุขชัย 099-5939697
10 กรุงเทพ ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรีอยุธยา สิงห์บุรี นายบุญญฤทธิ์  รังวิเศษ 098-5984720
พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย นายอภิศักดิ์ ปิ่นแก้ว 093-6652366
11 เพชรบูรณ์ พิษณุโลก นายสรายุทธ์  เกตุมณี 092-6968944
12 ตาก นายยศยงศ์ แก้วจัด 062-3082722
13 อุตรดิถ์ แพร่ น่าน พะเยาว์ เชียงราย นายพิริยะ หิริโอ 082-2974919
นายเมธี  อิ่นคำ 089-8586858
14 เชียงใหม่ เชียงราย นายสุทิน น้อยเสนา 083-1328091
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง นายอภิชัย เกตกะมล 084-7846789

บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด

15/7 ซอย 33 (มุกดาบริบาล)
ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0 2513-5251
โทรสาร : 0 2513-3181
E-mail : hr@erawan.co.th

#

#

บริษัท สยามแอ็กมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

15/3 ซอย 33 (มุกดาบริบาล)
ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0 2513-5136
โทรสาร : 0 2938-2915
Website : http://www.siam-ag.com
E-mail : admin@siam-ag.com

บริษัท ไอยราเคมีเกษตร จำกัด

15/4 ซอย 33 (มุกดาบริบาล)
ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0 2513-5092
โทรสาร : 0 2513-3181

บริษัท ไอยราบรรจุภัณฑ์ จำกัด

15/18 ซอย 33 (มุกดาบริบาล)
ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 0 2511-0125
โทรสาร : 0 2513-3181

โรงงานเอราวัณเคมีเกษตร

80 หมู่ 4 ซอย หนองขาหยั่ง
10 ถนนยิงเป้าใต้ ต.สนามจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม
โทรศัพท์ : 034 960-839-42
โทรสาร : 034 960-838