null

สาส์นจากท่านประธาน

null

ประวัติเอราวัณ

null

การดำเนินธุรกิจ

null

บริษัทในเครือ

null

มาตรฐานการดำเนินงานและรางวัล

null

คณะผู้บริหาร

null

ทีมพัฒนาการตลาด

null

โรงงานและคลังสินค้า

การดำเนินธุรกิจ

บนความเชื่อของคนไทย บุคคลที่มีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ถือว่าเป็นวัยสำคัญที่บุคคลบรรลุถึงวัยที่พร้อม จะยืนหยัดและผจญกับความท้าทายต่างๆในชีวิต ปี พ.ศ.2553 เป็นปีที่บริษัทเอราวัณเคมีเกษตร จำกัด มีอายุครบรอบ 25 ปีของการก่อตั้ง เช่นกัน เราได้เดินทางมาถึงห้วงเวลาที่สำคัญและเราพร้อมที่จะ เผชิญกับความท้าทายทางธุรกิจอย่างมุ่งมั่นในย่างก้าวที่จะเดินต่อไป ธุรกิจของบริษัทเอราวัณฯเกี่ยวเนื่อง กับการจำหน่ายสินค้าเคมีเกษตรและให้บริการ เพื่อเกษตรกรสำหรับการผลิตอาหาร ธุรกิจหลักของเรา อยู่บนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสารเคมีที่ช่วยสนับสนุนให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ทั้งนี้รวมถึงธุรกิจที่ได้เริ่มขยายออกไปในด้านของธุรกิจเมล็ดพันธุ์

หมุนเวลากลับไปประมาณ 50 ปี เราเริ่มธุรกิจเล็กๆ ในระดับครอบครัว โดยเฉพาะในท้องที่การเกษตร เขตดำเนินสะดวก โดยการจัดจำหน่ายปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชสู่พี่น้องเกษตรกรในท้องถิ่น การพัฒนา การเกษตรที่เรียกปฏิวัติเขียว ได้นำมาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง การชลประทาน ที่เริ่มมีการขยายขอบข่ายเพิ่มขึ้น และการบริหารปัญหาศัตรูพืช เหล่านี้มีส่วนสำคัญในการสร้างให้เกิด ความสำเร็จในการผลิตทางการเกษตร ซึ่งเรามีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จดังกล่าว ผลพวง ที่ตามมาจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้ประเทศไทย เป็นผู้ส่งออกรายสำคัญของโลกในเรื่องข้าว, ยางพารา, มันสำปะหลัง และสับปะรด เราภูมิใจที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จที่เกิดขึ้น ไม่เพียงแต่ในการ สนับสนุนการผลิตให้ดีขึ้น แต่ยังครอบคลุมถึงความภูมิใจที่เราได้มีส่วนช่วยให้เกษตรกรและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกัน

ในเวลาที่ผ่านมา ธุรกิจของเราเริ่มขยายตัวจากบริษัทเล็กๆที่มีบุคลากรเพียง ไม่กี่คน มาจนกระทั่งปัจจุบันที่เราได้เติบโตขึ้นมาเป็นกลุ่มธุรกิจเอราวัณ อัน ประกอบด้วยบริษัทรวม 4 บริษัท และมีพนักงานเกษตรมากกว่า 50 ชีวิต ทำงานร่วมกับผู้แทนจำหน่ายและเกษตรกร อย่างมุ่งมั่น ในด้านของ ผลิตภัณฑ์ได้มีการเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความ ต้องการของเกษตรกร เรารู้สึกยินดี และซาบซึ้งในความร่วมมือที่ดีจาก ผู้แทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายสินค้ามายังทางบริษัท ที่มีส่วนในความ สำเร็จของธุรกิจของบริษัท และอดมิได้ที่จะกล่าวคำขอบคุณต่อบริษัท ผู้จัดจำหน่ายบางบริษัท เช่น MakteshimAgan, Cifo, Syngenta, Ishihara Sangyo Kaisha, Cheminova, United Phosphorus, Isagro, K.D. Fedderson Co., Agria SA, Atul United, Nantong Jiangshan Agrochemical, Jiangsu Baoling Chemical, Rainbow, Zhejiang Zhongshan, Redsun and Zhejiang Xinan Chemical (Wynca)

เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านพื้นที่การทำงานที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น เราได้ทำการขยายโรงงาน ออกไปในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานเดิมในสถานที่ใหม่ เราได้เพิ่มอาคารทำงาน, ห้องปฏิบัติการ, โรงอาหาร, อาคารรับรองและฝึกอบรม และได้จัดสรรบางส่วนในบริเวณโรงงานใหม่ สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ การผลิตที่ทันสมัยบางชนิด ในปัจจุบันโรงงานทั้ง 2 แห่งมีพื้นที่ประกอบการรวมประมาณ 50 ไร่ จัดว่าเป็น ส่วนหนึ่งในโรงงานเคมีเกษตรที่ได้รับการพัฒนา และมีพื้นที่ที่ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย การเกษตรของ ประเทศไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศ ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นหมายถึง ความต้องการอาหารที่เพิ่มพูนขึ้นเช่นกัน บทบาทของการผลิตเกษตรกรรมในปัจจุบันมีความสำคัญเพิ่ม ขึ้นในเรื่องของพืชพลังงาน นั่นหมายความถึงว่าเกษตรกรจำเป็นต้องเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ให้สูงขึ้นกว่าเดิม เราเชื่อมั่นว่าเคมีเกษตรเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสำหรับการผลิต และมีความสำคัญอย่างต่อเนื่องและ ต่อไปในอนาคต ความผูกพันของเอราวัณกับการเกษตรของประเทศไทยอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและไม่ เปลี่ยนแปลง เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร สนับสนุนเขาเหล่านั้น ในการผลิตด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ เป้าหมายสูงสุดของเราคือการ ช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิตเพื่อให้มีรายได้ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งกับตัวเกษตรกรเอง ครอบครัว และสภาพความเป็นอยู่โดยรวม

สาส์นจากประธานกรรมการบริหารเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี