เอราคอน 70

AAA

Description

รายละเอียด

เอราคอน 70

ชื่อสามัญ : อิมิดาคลอพริด
สูตรผสม 70% WG
คุณสมบัติ
• เป็นสารในกลุ่มนีโอนิโคตินนอยด์
• ออกฤทธิ์แรง ออกฤทธิ์เร็ว ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน
• ปลอดภัยต่อช่อดอก
ประโยชน์
• เหมาะสำหรับใช้กับไม้ผล พืชตระกูลแตง พริก
– กำจัดแมลงปากดูดทุกชนิด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น เป็นต้น
– กำจัดหนอนชอนใบ เต่าแตง
แมลงปากดูดทั่วไปใช้ 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
เพลี้ยไฟใช้ 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
พ่นบ่อยช่วยลดการระบาดของเพลี้ยแป้งได้
ขนาดบรรจุ
100 กรัม