เอราโทเอต เอสแอล

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

เอราโทเอต เอสแอล

ชื่อสามัญ : โอเมโทเอต
สูตรผสม 50% W/V SL

คุณสมบัติ

 • ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
 • กำจัดได้ทั้งแมลงและไรศัตรูพืช
 • ไม่ควรใช้ร่วมกับสารที่มีส่วนผสมของกำมะถัน

 

ประโยชน์

 • ข้าว: เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจักจั่นสีเขียว หนอนกอข้าว
 • องุ่น: เพลี้ยแป้ง ไร
 • ส้ม: เพลี้ยอ่อน หนอนชอนใบส้ม เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไร
 • ผัก: หนอนแมลงวันชอนใบผัก แมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไร
 • ยาสูบ: แมลงหวี่ขาวยาสูบ ไรสองจุด
 • ถั่วเขียว: หนอนเจาะฝักถั่วเขียว หนอนผีเสื้อสีน้ำเงิน เพลี้ยไฟ
 • กาแฟ: เพลี้ยอ่อนกาแฟ
  อัตรา 40-50 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
 • ถั่วเหลือง: หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว หนอนชอนใบถั่วลิสง เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง
  อัตรา 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
 • มันสำปะหลัง: เพลี้ยแป้งลาย
  อัตรา 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ

100 ซีซี, 500 ซีซี