โรคศัตรูข้าว : โรคขอบใบแห้ง

โรคขอบใบแห้ง ระบาดได้ทุกระยะของการเจริญเติบโตของข้าว พบอาการเป็นขอบใบแห้ง ทำให้ต้นข้าวเหี่ยวเฉาและตายไปในที่สุด บางครั้งเรียกอาการของโรคชนิดนี้ว่า “ครีเสก” ป้องกันกำจัดด้วย ไอโรเน่ ดับบลิวจี  ใช้ในอัตรา 10-15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราซูก้า อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด โรคศัตรูข้าว โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบไหม้ โรคถอดฝักดาบ โรคขอบใบแห้ง

โรคศัตรูข้าว : โรคถอดฝักดาบ

โรคถอดฝักดาบ พบในระยะกล้าหรือก่อนที่ข้าวจะแตกกอทำให้ต้นข้าวผอมมีสีเขียวอ่อนซีดมักย่างปล้องรากจะเน่าช้ำเวลาถอนมักจะขาดบริเวณโคนต้น ป้องกันกำจัดด้วย เอราคลอราซ 450 ใช้ในอัตรา 2-3 ซีซีคลุกเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม รายละเอียด โรคศัตรูข้าว โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบไหม้ โรคถอดฝักดาบ โรคขอบใบแห้ง

โรคศัตรูข้าว : โรคใบไหม้

โรคใบไหม้ เกิดได้ทุกระยะของการเจริญเติบโตของข้าวโดยเฉพาะระยะกล้าทำให้กล้าแห้งฟุบตายอาการคล้ายถูกไฟไหม้ระยะแตกกอใบเป็นแผลช้ำสีน้ำตาลและมักหลุดออกจากกาบใบระยะคอรวงเมล็ดลีบคอรวงเปราะหักง่าย ป้องกันกำจัดด้วย คาร์ดาซิน 50 ดับบลิวพี ใช้ในอัตรา 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราคลอราซ 450 ใช้ในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด คาร์ดาซิน 50 เอฟ อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด โรคศัตรูข้าว โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบไหม้ โรคถอดฝักดาบ โรคขอบใบแห้ง

โรคศัตรูข้าว : โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบจุดสีน้ำตาล

โรคใบขีดสีน้ำตาล พบแผลที่ใบมีสีน้ำตาลเป็นขีดๆขนานไปกับเส้นใบข้าวมักพบในระยะข้าวแตกกอจะมีมากตามใบล่างและปลายใบ โรคใบจุดสีน้ำตาล  ลักษณะแผลเป็นจุดสีน้ำตาลเป็นรอยเปื้อนสีสนิมกระจายอยู่ทั่วบริเวณใบข้าว ป้องกันกำจัดด้วย คาร์ดาซิน 50 WP/SC  ใช้ในอัตรา 10-20 กรัม/ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด โซซิม 50 ใช้ในอัตรา 12-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด โรคศัตรูข้าว โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบไหม้ โรคถอดฝักดาบ โรคขอบใบแห้ง

โรคศัตรูข้าว : โรคเมล็ดด่าง

โรคเมล็ดด่าง พบระบาดในระยะออกรวงพบแผลเป็นจุดสีน้ำตาลหรือดำที่เมล็ดบนรวงข้าวบางส่วนมีลายสีน้ำตาลดำและบางพวกมีสีเทาปนชมพู ป้องกันกำจัดด้วย คาร์ดาซิน 50 ดับบลิวพี ใช้ในอัตรา 10-20 กรัม/ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราวิล  ใช้ในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราโปรมูเร่ ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราโปรราซ 49 ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราสตาร์ 32.5 เอสซี ใช้ในอัตรา 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราฟังไจ ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด ฟราวไซด์ ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20…

โรคศัตรูข้าว : โรคกาบใบแห้ง

โรคกาบใบแห้ง พบระบาดในระยะข้าวแตกกอถึงระยะใกล้เก็บเกี่ยวทำให้ใบและกาบใบเหี่ยวแห้งผลผลิตลดลง ป้องกันกำจัดด้วย กลุ่ม 29 ฟราวไซด์ ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดอย่างรุนแรงหรือเมื่อพบอาการราดื้อยา รายละเอียด กลุ่ม 26 เอรามัยซิน 3 SL  ใช้ในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด กลุ่ม 11 โซซิม 50 ใช้ในอัตรา 12-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด กลุ่ม 3 เอราวิล  ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราโปรมูเร่ ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราสตาร์ 32.5 เอสซี ใช้ในอัตรา 5-10…