โรคถอดฝักดาบ

พบในระยะกล้าหรือก่อนที่ข้าวจะแตกกอทำให้ต้นข้าวผอมมีสีเขียวอ่อนซีดมักย่างปล้องรากจะเน่าช้ำเวลาถอนมักจะขาดบริเวณโคนต้น

ป้องกันกำจัดด้วย

เอราคลอราซ 450

ใช้ในอัตรา 2-3 ซีซีคลุกเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม