โรคใบขีดสีน้ำตาล

พบแผลที่ใบมีสีน้ำตาลเป็นขีดๆขนานไปกับเส้นใบข้าวมักพบในระยะข้าวแตกกอจะมีมากตามใบล่างและปลายใบ

โรคใบจุดสีน้ำตาล 

ลักษณะแผลเป็นจุดสีน้ำตาลเป็นรอยเปื้อนสีสนิมกระจายอยู่ทั่วบริเวณใบข้าว

ป้องกันกำจัดด้วย

คาร์ดาซิน 50 WP/SC 

ใช้ในอัตรา 10-20 กรัม/ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

โซซิม 50

ใช้ในอัตรา 12-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร