แมลงศัตรูข้าว : หอยเชอรี่

หอยเชอรี่ กำจัดด้วย เอราซามายด์ ในกรณีที่หอยระบาดน้อยใช้ในอัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 750 ซีซีหยดหรือสลัดตามร่องน้ำหรือบริเวณที่พบการระบาดของหอย ในกรณีที่มีการระบาดอย่างรุนแรงใช้ในอัตรา 35-50 กรัมต่อไร่หรือ 70-100 กรัมต่อน้ำ 10-15 ลิตรควรฉีดพ่นก่อนหว่านข้าวหรือหลังเตรียมเทือกเสร็จ 1-2 วัน ควรพ่นในช่วงเช้าหรือเย็นซึ่งเป็นเวลาที่หอยออกหากินขณะพ่นควรมีน้ำอยู่ในนาอย่างทั่วถึงไม่ควรพ่นขณะดินแห้ง รายละเอียด เอราดีไฮด์ กำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว ใช้ในอัตรา 800 กรัมต่อไร่ หว่านให้ทั่วบริเวณโดยมือหว่านหรือใช้คลุกเคล้าไปกับเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหว่านในอัตรา 800 กรัมต่อพันธุ์ข้าวปลูก 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะใช้สารฆ่าหอยต้องมีน้ำอยู่ในแปลงนาในระดับสูงประมาณ 3-5 ซม. นานติดต่อกันอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมงหลังใส่เอราดีไฮด์ รายละเอียด พ่น 2 ครั้ง ทุก 10 วัน แมลงศัตรูข้าว เพลี้ย หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยไฟข้าว แมลงสิง หนอนกอข้าว หนอนกระทู้กล้า แมลงหล่า หอยเชอรี่

แมลงศัตรูข้าว : แมลงหล่า

แมลงหล่า พบระบาดมากในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมในระยะข้าวแตกกอจนถึงข้าวออกรวงทำให้ข้าวแห้งตายผลผลิตเสียหาย กำจัดด้วย คาร์บาริล 85 ดับบลิวพี ใช้ในอัตรา 20-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด แมลงศัตรูข้าว เพลี้ย หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยไฟข้าว แมลงสิง หนอนกอข้าว หนอนกระทู้กล้า แมลงหล่า หอยเชอรี่

แมลงศัตรูข้าว : หนอนกระทู้กล้า

หนอนกระทู้กล้า พบระบาดในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะหลังผ่านช่วงแล้งที่ยาวนานแล้วตามด้วยฝนตกหนัก หนอนกระทู้คอรวง หรือหนอนกระทู้ควายพระอินทร์ พบระบาดมากหลังน้ำท่วมหรือฝนตกหนักหลังผ่านช่วงแล้งที่ยาวนานชอบกัดกินส่วนคอรวง หรือระแง้ของรวงข้าวที่กำลังจะสุกทำให้คอรวงขาดมักเข้าทำลายในช่วงกลางคืนหรือตอนพลบค่ำถึงเช้าตรู่ กำจัดด้วย เอรามอล ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรพ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด รายละเอียด เอรานูฟอส  ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด รายละเอียด แมลงศัตรูข้าว เพลี้ย หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยไฟข้าว แมลงสิง หนอนกอข้าว หนอนกระทู้กล้า แมลงหล่า หอยเชอรี่

แมลงศัตรูข้าว : หนอนกอข้าว

หนอนกอข้าว ทำให้เกิดอาการใบเหี่ยวในระยะแรกใบและยอดที่ถูกทำลายจะเหลืองในระยะต่อมาการทำลายในระยะแตกกอทำให้เกิดอาการ “ยอดเหี่ยว” ถ้าเข้าทำลายในระยข้าวออกรวงจะทำให้เมล็ดข้าวลีบทั้งรวงรวงข้าวมีอาการสีขาวเรียกว่า “ข้าวหัวหงอก” โดยทั่วไปพบระบาดมากในช่วงปลายฤดูฝน กำจัดด้วย เอรานูฟอส  ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราแท็ป ใช้ในอัตรา 4 กิโลกรัมต่อไร่หว่านเมื่อพบการทำลายหรือเมื่อเริ่มพบอาการยอดเหี่ยวมากกว่า 15% หรือหลังหว่านข้าวแล้ว 30 วัน รายละเอียด เอราโปรขาบ ใช้ในอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านเมื่อพบการทำลายหรือเมื่อเริ่มพบอาการยอดเหี่ยวมากกว่า 15% หรือหลังหว่านข้าวแล้ว 30 วัน รายละเอียด เอราแทป 50 เอสพี ใช้ในอัตรา 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบอาการยอดเหี่ยวมากกว่า 15% ตั้งแต่ระยะหลังหว่านข้าวจนกระทั่งแตกกอ รายละเอียด เอราทริป 5 เอสซี  อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด…

แมลงศัตรูข้าว : แมลงสิง

แมลงสิง ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากแทงดูดกินน้ำเลี้ยงจากเมล็ดข้าวในระยะน้ำนม พบรูบนเปลือกทำให้คุณภาพข้าวเสียน้ำหนักเมล็ดลดลง คาร์บาริล 85 ดับบลิวพี ใช้ในอัตรา 20-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด แมลงศัตรูข้าว เพลี้ย หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยไฟข้าว แมลงสิง หนอนกอข้าว หนอนกระทู้กล้า แมลงหล่า หอยเชอรี่

แมลงศัตรูข้าว : เพลี้ยไฟข้าว

เพลี้ยไฟข้าว พบทำลายหลังหว่านข้าว 2-3 สัปดาห์ โดยเฉพาะในสภาพอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหรือสภาพนาน้ำแห้ง กำจัดด้วย เอราท็อกซ์ ใช้ในอัตรา 2-4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราคอน 70 ใช้ในอัตรา 1-2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด อีมาไซด์  อัตรา 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอรามอล 83 พ่น 2 ครั้ง ทุก 7 วัน รายละเอียด แมลงศัตรูข้าว เพลี้ย หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยไฟข้าว แมลงสิง หนอนกอข้าว หนอนกระทู้กล้า แมลงหล่า หอยเชอรี่

แมลงศัตรูข้าว : หนอนห่อใบข้าว

หนอนห่อใบข้าว บริเวณที่ถูกทำลายจะเป็นทางขาวยาวขนานกับเส้นกลางใบ หนอนจะใช้ใยเหนียวที่สกัดจากปากดึงขอบใบข้าวทั้งสองด้านเข้าหากันเพื่อห่อตัวหนอนไว้ จะทำลายใบข้าวทุกระยะการเจริญเติบโตของข้าวทำให้เมล็ดข้าวลีบการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณมากก็เป็นสาเหตุของการระบาดได้ กำจัดด้วย เอรานูฟอส ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราทริป 5 เอสซี  อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด อีมาไซด์ อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ทุก 10 วัน รายละเอียด แมลงศัตรูข้าว เพลี้ย หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยไฟข้าว แมลงสิง หนอนกอข้าว หนอนกระทู้กล้า แมลงหล่า หอยเชอรี่

แมลงศัตรูข้าว : เพลี้ย

แมลงศัตรูข้าว : เพลี้ย เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทำให้ต้นข้าวมีอาการเหลืองแห้งลักษณะคล้ายถูกน้ำร้อนลวกแห้งตายเป็นหย่อมๆจะพบในระยะข้าวแตกกอถึงระยะออกรวง เพลี้ยกระโดดหลังขาว ชอบดูดกินน้ำเลี้ยงบนข้าวต้นอ่อนต้นข้าวที่ถูกทำลายใบจะมีสีเหลืองส้ม จะอาศัยอยู่บริเวณโคนต้นข้าวและจะอพยพออกจากแปลงข้าวเมื่อข้าวจะออกดอก เพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว จะอพยพเข้าแปลงข้าวทันทีหลังในช่วงที่ข้าวกำลังเจริญเติบโตตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดน้ำเลี้ยงจากใบและลำต้นข้าวทำให้ข้าวชะงักการเจริญเติบโตและอาจแห้งตายได้ในที่สุดเป็นแมลงที่เป็นพาหะของ “โรคใบสีส้ม” ด้วย เพลี้ยจั๊กจั่นปีกลายหยัก ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและกาบใบข้าวทำให้ปลายใบแห้งและขอบใบเปลี่ยนเป็นสีส้มยังเป็นพาหะของ “โรคใบสีส้ม” และ “โรคหูด” ด้วย กำจัดด้วย เอราเฟซิน 25 WP ใช้ในอัตรา 20 กรัมผสมน้ำ 20 ลิตรเริ่มพ่นเมื่อตรวจพบแมลงถึงระดับ 10 ตัวต่อกอในระยะหลังหว่านหรือปักดำถึงระยะแตกกอเต็มที่หรือตรวจพบแมลง 20 ตัวต่อกอในระยะตั้งท้อง รายละเอียด เอราท็อกซ์ ใช้ในอัตรา 2-4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรเริ่มพ่นในระยะข้าวตั้งท้องถึงออกรวงปรับหัวฉีดให้พ่นละอองยาลงบริเวณโคนกอข้าวให้มากที่สุด รายละเอียด เอราขาบ ใช้ในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรพ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด รายละเอียด เอราโปรขาบ ใช้ในอัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านหลังปลูกข้าว 20 วัน รายละเอียด เอราโทเอต…