หนอนกระทู้กล้า

พบระบาดในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะหลังผ่านช่วงแล้งที่ยาวนานแล้วตามด้วยฝนตกหนัก
หนอนกระทู้คอรวง หรือหนอนกระทู้ควายพระอินทร์

พบระบาดมากหลังน้ำท่วมหรือฝนตกหนักหลังผ่านช่วงแล้งที่ยาวนานชอบกัดกินส่วนคอรวง หรือระแง้ของรวงข้าวที่กำลังจะสุกทำให้คอรวงขาดมักเข้าทำลายในช่วงกลางคืนหรือตอนพลบค่ำถึงเช้าตรู่

กำจัดด้วย

เอรามอล

ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรพ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด

or-button

เอรานูฟอส 

ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด