หนอนห่อใบข้าว

บริเวณที่ถูกทำลายจะเป็นทางขาวยาวขนานกับเส้นกลางใบ หนอนจะใช้ใยเหนียวที่สกัดจากปากดึงขอบใบข้าวทั้งสองด้านเข้าหากันเพื่อห่อตัวหนอนไว้ จะทำลายใบข้าวทุกระยะการเจริญเติบโตของข้าวทำให้เมล็ดข้าวลีบการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณมากก็เป็นสาเหตุของการระบาดได้

กำจัดด้วย

เอรานูฟอส

ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราทริป 5 เอสซี 

อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

change

อีมาไซด์

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ทุก 10 วัน