แมลงสิง

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากแทงดูดกินน้ำเลี้ยงจากเมล็ดข้าวในระยะน้ำนม พบรูบนเปลือกทำให้คุณภาพข้าวเสียน้ำหนักเมล็ดลดลง

คาร์บาริล 85 ดับบลิวพี

ใช้ในอัตรา 20-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร