แมลงศัตรูข้าว : เพลี้ย

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ทำให้ต้นข้าวมีอาการเหลืองแห้งลักษณะคล้ายถูกน้ำร้อนลวกแห้งตายเป็นหย่อมๆจะพบในระยะข้าวแตกกอถึงระยะออกรวง

เพลี้ยกระโดดหลังขาว

ชอบดูดกินน้ำเลี้ยงบนข้าวต้นอ่อนต้นข้าวที่ถูกทำลายใบจะมีสีเหลืองส้ม จะอาศัยอยู่บริเวณโคนต้นข้าวและจะอพยพออกจากแปลงข้าวเมื่อข้าวจะออกดอก

เพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว

จะอพยพเข้าแปลงข้าวทันทีหลังในช่วงที่ข้าวกำลังเจริญเติบโตตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดน้ำเลี้ยงจากใบและลำต้นข้าวทำให้ข้าวชะงักการเจริญเติบโตและอาจแห้งตายได้ในที่สุดเป็นแมลงที่เป็นพาหะของ “โรคใบสีส้ม” ด้วย

เพลี้ยจั๊กจั่นปีกลายหยัก

ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและกาบใบข้าวทำให้ปลายใบแห้งและขอบใบเปลี่ยนเป็นสีส้มยังเป็นพาหะของ “โรคใบสีส้ม” และ “โรคหูด” ด้วย

กำจัดด้วย

เอราเฟซิน 25 WP

ใช้ในอัตรา 20 กรัมผสมน้ำ 20 ลิตรเริ่มพ่นเมื่อตรวจพบแมลงถึงระดับ 10 ตัวต่อกอในระยะหลังหว่านหรือปักดำถึงระยะแตกกอเต็มที่หรือตรวจพบแมลง 20 ตัวต่อกอในระยะตั้งท้อง

เอราท็อกซ์

ใช้ในอัตรา 2-4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรเริ่มพ่นในระยะข้าวตั้งท้องถึงออกรวงปรับหัวฉีดให้พ่นละอองยาลงบริเวณโคนกอข้าวให้มากที่สุด

เอราขาบ

ใช้ในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรพ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด

เอราโปรขาบ

ใช้ในอัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านหลังปลูกข้าว 20 วัน

เอราโทเอต

ใช้ในอัตรา 40-50 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรพ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด

เอราคอน 70

ใช้ในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรพ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด