แมลงหล่า

พบระบาดมากในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมในระยะข้าวแตกกอจนถึงข้าวออกรวงทำให้ข้าวแห้งตายผลผลิตเสียหาย

กำจัดด้วย

คาร์บาริล 85 ดับบลิวพี

ใช้ในอัตรา 20-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร