เพลี้ยไฟข้าว

พบทำลายหลังหว่านข้าว 2-3 สัปดาห์ โดยเฉพาะในสภาพอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหรือสภาพนาน้ำแห้ง

กำจัดด้วย

เอราท็อกซ์

ใช้ในอัตรา 2-4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราคอน 70

ใช้ในอัตรา 1-2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

change

อีมาไซด์ 

อัตรา 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

change

เอรามอล 83

พ่น 2 ครั้ง ทุก 7 วัน