การบำรุงมะม่วง : การบังคับการออกดอกของมะม่วง

การบังคับการออกดอกของมะม่วง ด้วยการราดสาร เอราทราซอล 15 ดับบลิวพี รายละเอียด ก่อนการใช้สารจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมสภาพต้นให้มีความสมบูรณ์พร้อมมากที่สุดและควรเป็น ใบอ่อนชุดใหม่ที่มีอายุใบ 15-30 วัน หรือในระยะใบพวง ดินควรมีความชื้นพอสมควรในขณะให้สาร ใช้วิธีราดสารบริเวณโคนต้นให้เข้าทางรากอัตราการใช้ขึ้นกับขนาดของทรงพุ่ม สำหรับมะม่วงที่ออกดอกง่ายหรือพันธุ์ทะวาย เช่น น้ำดอกไม้ ฟ้าลั่น เจ้าคุณทิพย์ ศาลายา หนองแซง เป็นต้น ให้ใช้ในอัตรา 7 กรัมต่อทรงพุ่ม 1 เมตร สำหรับมะม่วงที่ออกดอกยาก ให้ใช้ในอัตรา 10 กรัมต่อทรงพุ่ม 1 เมตร ผสมน้ำประมาณ 1-2 ลิตรต่อทรงพุ่ม 1 เมตร ราดบริเวณโคนต้นให้ทั่วและสม่ำเสมอ ภายหลังราดสารแล้วจะต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมออีกอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มะม่วงสามารถดูดสารให้เข้าทางรากได้ดีขึ้น  จนกระทั่งมะม่วงออกดอก ซึ่งปกติแล้วภายหลังราดสารประมาณ 2 เดือนครึ่ง ก็จะแทงช่อดอกโดยเฉพาะพันธุ์ที่ออกดอกง่าย ส่วนพันธุ์ที่ออกดอกยากจะมีการพักตัวของตานานกว่าปกติ อาจจะออกดอกล่าออกไปมากกว่า 2 เดือนครึ่ง สำหรับมะม่วงที่ราดสารเอราทราซอล 15 ดับบลิวพี ควรบำรุงใบมะม่วง…

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง : บั่วปมใบมะม่วง

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง บั่วปมใบมะม่วง (Mango gall midge : Erosomyia mangiferae) แมลงสร้างปมในดอกมะม่วงและในก้านช่อ ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราเมท โกลด์ อัตราและวิธีใช้ อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอรามอล 83 อัตราและวิธีใช้ อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง กลุ่มเพลี้ย 1 กลุ่มเพลี้ย 2 กลุ่มหนอน กลุ่มด้วง กลุ่มแมลงวัน ไรแดงมะม่วง บั่วปมใบมะม่วง

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง : ไรแดงมะม่วง

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง ไรแดงมะม่วง (Mango red mite : Oligonychus  mangiferus) ผลิตภัณฑ์แนะนำ ไมทาไซด์ อัตราและวิธีใช้ อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราไมท์ อัตราและวิธีใช้ อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราซัล อัตราและวิธีใช้ อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราเม็คติน อัตราและวิธีใช้ อัตรา 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด พ่น 1-3 ครั้งห่างกัน 4 วัน ทานอส อัตราและวิธีใช้ อัตรา 15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด…

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง : กลุ่มแมลงวัน

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง แมลงวันผลไม้ตะวันออก (Oriental fruit fly : Bactrocera dorsalis)  แมลงวันทอง แมลงวันผลฝรั่ง (Guava fruit fly : Bactrocera correcta)  แมลงวันมะม่วง(Oriental fruit fly : Bactrocera sp.) การป้องกัน ควรใช้วิธีห่อผล เมื่อเริ่มติดผล การกำจัดโดยการพ่นด้วยเหยื่อพิษ ที่ใช้สูตรผสม เอราเซ็ค 35 อีซี  อัตราและวิธีใช้ อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอรามอล 83  อัตราและวิธีใช้ อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราเมท โกลด์  อัตราและวิธีใช้ อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด…

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง : กลุ่มเพลี้ย 2

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง เพลี้ยหอยขี้ผึ้งสีแดง (Red wax scale : Ceroplastes  rubens) เพลี้ยหอยขี้ผึ้งขาว (Solf wax scale : Ceroplastes destructor) เพลี้ยหอยแดง (California red scale : Aonidiella aurantia) เพลี้ยหอยเกราะอ่อนสีน้ำตาล (Brown solfscale : Coccus  hesperidum) เพลี้ยหอยกาแฟสีเขียว (Green coffee scale : Coccus coffee scale) เพลี้ยแป้งเจบี (Jack Beardsley mealybug : Pseudococcus  jackbeardsleyi) เพลี้ยหอยมะม่วงสีน้ำตาลดำ (Mango blackish brown scale : Xenolecanium  mangiferae) เพลี้ยหอยมะม่วง (Mango scales :…

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง : กลุ่มด้วง

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง ด้วงงวงกัดใบมะม่วง (Mango leaf weevil : Deporaus  marginatus) ด้วงงวงเมล็ดมะม่วง (Mango seed weevil : Sterochetus  mangiferae) ด้วงงวงเมล็ดมะม่วงแถบกว้าง (Broad banded mango seed weevil : Sternochetus  olivieri) ด้วงงวงเจาะผลมะม่วง (Mango pulp weevil : Sternochetus  frigidus) ด้วงเจาะลำต้นมะม่วง (Mango stem borer beetles : Olenecamptus  optatus) ด้วงบ่าหนามหลังจุดขาว (Mango longhorn beetle : Batocera  rubus) ด้วงเจาะกิ่งมะม่วง (Mango trunk and branch borer : Phytododera  integra)…

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง : กลุ่มหนอน

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง หนอนห่อใบมะม่วง (Mango leaf folder : Orthaga  spp.) หนอนชักใยมะม่วง (Mango leaf webber : Orthaga euadrusalis) หนอนบุ้งกินใบ (Leaf eating caterpillar : Dasychira mendosa) บุ้งมะม่วงใหญ่ (Large mango lappet moth : Gastropacha  pardalis) บุ้งมะม่วงจุดฟ้า (Blue spotted mango tussock moth : Lymantria  atemeles) ผีเสื้อหนอนบุ้งขาวปีกแหลม(White angle winged moth : Arctornis  cygna) บุ้งหูแดง(Red eared caterpillar : Olenem  endosa) บุ้งหูดำ(Black eared hairy…

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง : กลุ่มเพลี้ย 1

การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง เพลี้ยจักจั่นมะม่วง เพลี้ยจักจั่นช่อมะม่วง แมงกะอ้า  เพลี้ยจักจั่นมะม่วงปากดำ (Black lipped mango hopper : Idioscopus  clypealis) เพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วงลาย (Striped mango hopper : Idioscopus  niveosparsus) เพลี้ยไฟมะม่วง (Mango thrips : Rhipiphorothrips  cruentatus) เพลี้ยไฟพริก (Chili thrips : Scirtothrips  doesalis) เพลี้ยอ่อนมะม่วง (Mango aphid : Toxoptera  odinae) เพลี้ยกระโดดปีกหุบขาว (White moth cicacda : Lawana  conspersa) เพลี้ยไก่แจ้มะม่วง (Psyllids) ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราทริน 2.5 อีซี อัตราและวิธีใช้ อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20…

การบำรุงมะม่วง : เพิ่มขนาดของผลและคุณภาพผลด้วยผลิตภัณฑ์ไบโอลชิมจากประเทศอิตาลี

เพิ่มขนาดของผลและคุณภาพผลด้วยผลิตภัณฑ์ไบโอลชิมจากประเทศอิตาลี ผลิตภัณฑ์แนะนำ คริสส์ อัตราและวิธีใช้ อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มติดผล ทุกๆ 12-15 วัน รายละเอียด การบำรุงดูแลมะม่วง ฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว การแตกใบอ่อน เร่งให้ใบอ่อนแก่เร็ว สะสมอาหารก่อนการออกดอก การบังคับการออกดอกของมะม่วง เปิดตาดอกมะม่วง ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน เพิ่มการติดผลภายหลังกลีบดอกโรย การบำรุงผลอ่อนมะม่วง การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล เร่งการสุกของผล เร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล

การบำรุงมะม่วง : เร่งการสุกของผลเร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล

เร่งการสุกของผลเร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล เพื่อเร่งการสุกของผลให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนฤดูกาล โดยมีคุณภาพเนื้อที่ดีมีความหวานและสีผิวผลที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์แนะนำ ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 6-10-32+6.3Zn อัตราและวิธีใช้ อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เซ็ท 46 อัตราและวิธีใช้ อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด การบำรุงดูแลมะม่วง ฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว การแตกใบอ่อน เร่งให้ใบอ่อนแก่เร็ว สะสมอาหารก่อนการออกดอก การบังคับการออกดอกของมะม่วง เปิดตาดอกมะม่วง ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน เพิ่มการติดผลภายหลังกลีบดอกโรย การบำรุงผลอ่อนมะม่วง การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล เร่งการสุกของผล เร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล