การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง

เพลี้ยจักจั่นมะม่วง เพลี้ยจักจั่นช่อมะม่วง แมงกะอ้า 

เพลี้ยจักจั่นมะม่วงปากดำ (Black lipped mango hopper : Idioscopus  clypealis)

เพลี้ยจั๊กจั่นมะม่วงลาย (Striped mango hopper : Idioscopus  niveosparsus)

เพลี้ยไฟมะม่วง (Mango thrips : Rhipiphorothrips  cruentatus)

เพลี้ยไฟพริก (Chili thrips : Scirtothrips  doesalis)

เพลี้ยอ่อนมะม่วง (Mango aphid : Toxoptera  odinae)

เพลี้ยกระโดดปีกหุบขาว (White moth cicacda : Lawana  conspersa)

เพลี้ยไก่แจ้มะม่วง (Psyllids)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราทริน 2.5 อีซี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราทริป 5 เอสซี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราคอน 70

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราท็อกซ์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราเมท โกลด์ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นให้ทั่วต้นเมื่อมะม่วงเริ่มแตกใบอ่อน 1-2 ครั้งห่างกัน 7-10 วัน และควรพ่นก่อนดอกบานรวมทั้งเมื่อเริ่มติดผลอ่อน