การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง

ด้วงงวงกัดใบมะม่วง (Mango leaf weevil : Deporaus  marginatus)

ด้วงงวงเมล็ดมะม่วง (Mango seed weevil : Sterochetus  mangiferae)

ด้วงงวงเมล็ดมะม่วงแถบกว้าง (Broad banded mango seed weevil : Sternochetus  olivieri)

ด้วงงวงเจาะผลมะม่วง (Mango pulp weevil : Sternochetus  frigidus)

ด้วงเจาะลำต้นมะม่วง (Mango stem borer beetles : Olenecamptus  optatus)

ด้วงบ่าหนามหลังจุดขาว (Mango longhorn beetle : Batocera  rubus)

ด้วงเจาะกิ่งมะม่วง (Mango trunk and branch borer : Phytododera  integra)

ด้วงกัดกินดอกและใบอ่อนมะม่วง

เริ่มกัดกินเมื่อเริ่มแตกใบอ่อน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

คาร์บาริล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราโพรทริน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราทริป 5 เอสซี 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราคอน 70

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

อีมาไซด์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร