การบำรุงมะม่วง : การบังคับการออกดอกของมะม่วง

การบังคับการออกดอกของมะม่วง ด้วยการราดสาร เอราทราซอล 15 ดับบลิวพี รายละเอียด ก่อนการใช้สารจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมสภาพต้นให้มีความสมบูรณ์พร้อมมากที่สุดและควรเป็น ใบอ่อนชุดใหม่ที่มีอายุใบ 15-30 วัน หรือในระยะใบพวง ดินควรมีความชื้นพอสมควรในขณะให้สาร ใช้วิธีราดสารบริเวณโคนต้นให้เข้าทางรากอัตราการใช้ขึ้นกับขนาดของทรงพุ่ม สำหรับมะม่วงที่ออกดอกง่ายหรือพันธุ์ทะวาย เช่น น้ำดอกไม้ ฟ้าลั่น เจ้าคุณทิพย์ ศาลายา หนองแซง เป็นต้น ให้ใช้ในอัตรา 7 กรัมต่อทรงพุ่ม 1 เมตร สำหรับมะม่วงที่ออกดอกยาก ให้ใช้ในอัตรา 10 กรัมต่อทรงพุ่ม 1 เมตร ผสมน้ำประมาณ 1-2 ลิตรต่อทรงพุ่ม 1 เมตร ราดบริเวณโคนต้นให้ทั่วและสม่ำเสมอ ภายหลังราดสารแล้วจะต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมออีกอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มะม่วงสามารถดูดสารให้เข้าทางรากได้ดีขึ้น  จนกระทั่งมะม่วงออกดอก ซึ่งปกติแล้วภายหลังราดสารประมาณ 2 เดือนครึ่ง ก็จะแทงช่อดอกโดยเฉพาะพันธุ์ที่ออกดอกง่าย ส่วนพันธุ์ที่ออกดอกยากจะมีการพักตัวของตานานกว่าปกติ อาจจะออกดอกล่าออกไปมากกว่า 2 เดือนครึ่ง สำหรับมะม่วงที่ราดสารเอราทราซอล 15 ดับบลิวพี ควรบำรุงใบมะม่วง…

การบำรุงมะม่วง : เพิ่มขนาดของผลและคุณภาพผลด้วยผลิตภัณฑ์ไบโอลชิมจากประเทศอิตาลี

เพิ่มขนาดของผลและคุณภาพผลด้วยผลิตภัณฑ์ไบโอลชิมจากประเทศอิตาลี ผลิตภัณฑ์แนะนำ คริสส์ อัตราและวิธีใช้ อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มติดผล ทุกๆ 12-15 วัน รายละเอียด การบำรุงดูแลมะม่วง ฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว การแตกใบอ่อน เร่งให้ใบอ่อนแก่เร็ว สะสมอาหารก่อนการออกดอก การบังคับการออกดอกของมะม่วง เปิดตาดอกมะม่วง ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน เพิ่มการติดผลภายหลังกลีบดอกโรย การบำรุงผลอ่อนมะม่วง การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล เร่งการสุกของผล เร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล

การบำรุงมะม่วง : เร่งการสุกของผลเร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล

เร่งการสุกของผลเร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล เพื่อเร่งการสุกของผลให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนฤดูกาล โดยมีคุณภาพเนื้อที่ดีมีความหวานและสีผิวผลที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์แนะนำ ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 6-10-32+6.3Zn อัตราและวิธีใช้ อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เซ็ท 46 อัตราและวิธีใช้ อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด การบำรุงดูแลมะม่วง ฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว การแตกใบอ่อน เร่งให้ใบอ่อนแก่เร็ว สะสมอาหารก่อนการออกดอก การบังคับการออกดอกของมะม่วง เปิดตาดอกมะม่วง ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน เพิ่มการติดผลภายหลังกลีบดอกโรย การบำรุงผลอ่อนมะม่วง การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล เร่งการสุกของผล เร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล

การบำรุงมะม่วง : เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล

เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล เพื่อพัฒนาการของเนื้อผลเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์แนะนำ ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 6-10-32+6.3ZN+ TE อัตราและวิธีใช้ อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด แคลซิซาน อัตราและวิธีใช้ อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด ไซโฟแคล อัตราและวิธีใช้ อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด การบำรุงดูแลมะม่วง ฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว การแตกใบอ่อน เร่งให้ใบอ่อนแก่เร็ว สะสมอาหารก่อนการออกดอก การบังคับการออกดอกของมะม่วง เปิดตาดอกมะม่วง ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน เพิ่มการติดผลภายหลังกลีบดอกโรย การบำรุงผลอ่อนมะม่วง การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล เร่งการสุกของผล เร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล

การบำรุงมะม่วง : การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล

การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล เพื่อให้มีพัฒนาการของผลอย่างสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์แนะนำ ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 10-30-30  อัตราและวิธีใช้ อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด แคลซิซาน อัตราและวิธีใช้ อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด ไซโฟแคล อัตราและวิธีใช้ อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด การบำรุงดูแลมะม่วง ฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว การแตกใบอ่อน เร่งให้ใบอ่อนแก่เร็ว สะสมอาหารก่อนการออกดอก การบังคับการออกดอกของมะม่วง เปิดตาดอกมะม่วง ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน เพิ่มการติดผลภายหลังกลีบดอกโรย การบำรุงผลอ่อนมะม่วง การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล เร่งการสุกของผล เร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล

การบำรุงมะม่วง : การบำรุงผลอ่อนมะม่วง

การบำรุงผลอ่อนมะม่วง เพื่อให้มีพัฒนาการของผลอย่างสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์แนะนำ ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 18-18-18 อัตราและวิธีใช้ อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร แคลซิซาน อัตราและวิธีใช้ อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด อีลีมิน อัตราและวิธีใช้ อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด การบำรุงดูแลมะม่วง ฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว การแตกใบอ่อน เร่งให้ใบอ่อนแก่เร็ว สะสมอาหารก่อนการออกดอก การบังคับการออกดอกของมะม่วง เปิดตาดอกมะม่วง ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน เพิ่มการติดผลภายหลังกลีบดอกโรย การบำรุงผลอ่อนมะม่วง การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล เร่งการสุกของผล เร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล

การบำรุงมะม่วง : เพิ่มการติดผลภายหลังกลีบดอกโรย

เพิ่มการติดผลภายหลังกลีบดอกโรย ภายหลังผสมเกสรอย่างสมบูรณ์แล้ว เริ่มติดผลอ่อน (หากใช้ในช่วงขณะแทงช่อดอกจะช่วยลดอาการเป็นผลกระเทย (pathenocarpic fruit) ได้ ผลิตภัณฑ์แนะนำ ไซฟามิน บีเค อัตราและวิธีใช้ อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้งห่างกัน 5-7 วัน รายละเอียด หากมีใบอ่อนแตกแซมจำนวนมากในช่วงนี้ เพื่อลดการแตกใบอ่อนและลดปริมาณใบอ่อนลง ผลิตภัณฑ์แนะนำ ปุ๋ยเกล็ดเอราวัณเฟอร์ท 0-52-34 อัตราและวิธีใช้ ในอัตรา 150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นไปบริเวณที่มีใบอ่อนแตกแซม รายละเอียด การบำรุงดูแลมะม่วง ฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว การแตกใบอ่อน เร่งให้ใบอ่อนแก่เร็ว สะสมอาหารก่อนการออกดอก การบังคับการออกดอกของมะม่วง เปิดตาดอกมะม่วง ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน เพิ่มการติดผลภายหลังกลีบดอกโรย การบำรุงผลอ่อนมะม่วง การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล เร่งการสุกของผล เร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล

การบำรุงมะม่วง : ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน

ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน ในระยะนี้จำเป็นจะต้องช่วยสร้างสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผสมเกสร ถ้าหากมีน้ำมากควรลดปริมาณการให้น้ำลง ควรพ่นสารช่วยในการผสมเกสร นอกจากจะช่วยในการผสมเกสรได้เป็นอย่างดี แล้วยังป้องกันการเป็นโรคผลแก้ว ผลกระเทยหรือผลติ่ง (pathenocarpic fruit) ได้ ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอิร์ท 23 อัตราและวิธีใช้ อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้งเมื่อดอกเริ่มบานห่างกัน 5-7 วัน รายละเอียด การบำรุงดูแลมะม่วง ฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว การแตกใบอ่อน เร่งให้ใบอ่อนแก่เร็ว สะสมอาหารก่อนการออกดอก การบังคับการออกดอกของมะม่วง เปิดตาดอกมะม่วง ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน เพิ่มการติดผลภายหลังกลีบดอกโรย การบำรุงผลอ่อนมะม่วง การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล เร่งการสุกของผล เร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล

การบำรุงมะม่วง : เปิดตาดอกมะม่วง

เปิดตาดอกมะม่วง ต้องพิจารณาถึงความพร้อมต่อการออกดอกด้วย ผลิตภัณฑ์แนะนำ เมื่อมีการสร้างใบชุดที่ 2 สภาพของดินจะต้องมีการระบายน้ำได้ดีหรือจะต้องมีร่องน้ำสำหรับการะบายน้ำออก ไม่ควรมีน้ำท่วมขัง ปริมาณน้ำฝนจะต้องลดลงหรือจะต้องมีช่วงฝนทิ้งช่วงประมาณ 1 เดือน และก่อนเปิดตาดอกจะต้องปลอดฝนอย่างน้อย 5-7 วัน ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับเปิดตาดอกคือ ปุ๋ยเกร็ดไซโฟเฟอร์ท 6-10-32+6.3Zn อัตราและวิธีใช้ อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เซ็ท 46 อัตราและวิธีใช้ อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด อัลก้า อัตราและวิธีใช้ อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด การบำรุงดูแลมะม่วง ฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว การแตกใบอ่อน เร่งให้ใบอ่อนแก่เร็ว สะสมอาหารก่อนการออกดอก การบังคับการออกดอกของมะม่วง เปิดตาดอกมะม่วง ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน เพิ่มการติดผลภายหลังกลีบดอกโรย การบำรุงผลอ่อนมะม่วง การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล เร่งการสุกของผล เร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล

การบำรุงมะม่วง : การบังคับการออกดอกของมะม่วง

การบังคับการออกดอกของมะม่วง ด้วยการราดสาร เอราทราซอล 15 ดับบลิวพี รายละเอียด ก่อนการใช้สารจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมสภาพต้นให้มีความสมบูรณ์พร้อมมากที่สุดและควรเป็น ใบอ่อนชุดใหม่ที่มีอายุใบ 15-30 วัน หรือในระยะใบพวง ดินควรมีความชื้นพอสมควรในขณะให้สาร ใช้วิธีราดสารบริเวณโคนต้นให้เข้าทางรากอัตราการใช้ขึ้นกับขนาดของทรงพุ่ม สำหรับมะม่วงที่ออกดอกง่ายหรือพันธุ์ทะวาย เช่น น้ำดอกไม้ ฟ้าลั่น เจ้าคุณทิพย์ ศาลายา หนองแซง เป็นต้น ให้ใช้ในอัตรา 7 กรัมต่อทรงพุ่ม 1 เมตร สำหรับมะม่วงที่ออกดอกยาก ให้ใช้ในอัตรา 10 กรัมต่อทรงพุ่ม 1 เมตร ผสมน้ำประมาณ 1-2 ลิตรต่อทรงพุ่ม 1 เมตร ราดบริเวณโคนต้นให้ทั่วและสม่ำเสมอ ภายหลังราดสารแล้วจะต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมออีกอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มะม่วงสามารถดูดสารให้เข้าทางรากได้ดีขึ้น  จนกระทั่งมะม่วงออกดอก ซึ่งปกติแล้วภายหลังราดสารประมาณ 2 เดือนครึ่ง ก็จะแทงช่อดอกโดยเฉพาะพันธุ์ที่ออกดอกง่าย ส่วนพันธุ์ที่ออกดอกยากจะมีการพักตัวของตานานกว่าปกติ อาจจะออกดอกล่าออกไปมากกว่า 2 เดือนครึ่ง สำหรับมะม่วงที่ราดสารเอราทราซอล 15 ดับบลิวพี ควรบำรุงใบมะม่วง…