เพิ่มการติดผลภายหลังกลีบดอกโรย

ภายหลังผสมเกสรอย่างสมบูรณ์แล้ว เริ่มติดผลอ่อน (หากใช้ในช่วงขณะแทงช่อดอกจะช่วยลดอาการเป็นผลกระเทย (pathenocarpic fruit) ได้

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ไซฟามิน บีเค

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 2 ครั้งห่างกัน 5-7 วัน

หากมีใบอ่อนแตกแซมจำนวนมากในช่วงนี้ เพื่อลดการแตกใบอ่อนและลดปริมาณใบอ่อนลง

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดเอราวัณเฟอร์ท 0-52-34

อัตราและวิธีใช้

ในอัตรา 150 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นไปบริเวณที่มีใบอ่อนแตกแซม