การแตกใบอ่อน

ภายหลังตัดแต่งกิ่งประมาณ 3 สัปดาห์ ก็จะเริ่มแตกใบใหม่

มะม่วงมีความจำเป็นจะต้องใช้ใบรุ่นใหม่ประมาณ 2-3 ชุด สำหรับเสริมสร้างอาหาร เพื่อความสมบูรณ์พร้อม และช่วยฟื้นฟูสภาพต้นที่ทรุดโทรมให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 30-12-8

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

อัลก้า

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

จิบเบอร์โซล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 2 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราจิ๊บ 100

อัตราและวิธีใช้

อัตรา  กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร