เร่งให้ใบอ่อนแก่เร็ว

เพื่อให้การสร้างใบรุ่นใหม่มีความสมบูรณ์พร้อมเร็วกว่าปกติ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ซีเนอกอน 2000

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

แมกนีเซียมพาสส์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

คูวาส

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร