การบำรุงผลอ่อนมะม่วง

เพื่อให้มีพัฒนาการของผลอย่างสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 18-18-18

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

แคลซิซาน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

อีลีมิน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร