ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน

ในระยะนี้จำเป็นจะต้องช่วยสร้างสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผสมเกสร ถ้าหากมีน้ำมากควรลดปริมาณการให้น้ำลง ควรพ่นสารช่วยในการผสมเกสร นอกจากจะช่วยในการผสมเกสรได้เป็นอย่างดี แล้วยังป้องกันการเป็นโรคผลแก้ว ผลกระเทยหรือผลติ่ง (pathenocarpic fruit) ได้

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอิร์ท 23

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 2 ครั้งเมื่อดอกเริ่มบานห่างกัน 5-7 วัน