การบังคับการออกดอกของมะม่วง

ด้วยการราดสาร

เอราทราซอล 15 ดับบลิวพี

ก่อนการใช้สารจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมสภาพต้นให้มีความสมบูรณ์พร้อมมากที่สุดและควรเป็น ใบอ่อนชุดใหม่ที่มีอายุใบ 15-30 วัน หรือในระยะใบพวง ดินควรมีความชื้นพอสมควรในขณะให้สาร

ใช้วิธีราดสารบริเวณโคนต้นให้เข้าทางรากอัตราการใช้ขึ้นกับขนาดของทรงพุ่ม

  • สำหรับมะม่วงที่ออกดอกง่ายหรือพันธุ์ทะวาย เช่น น้ำดอกไม้ ฟ้าลั่น เจ้าคุณทิพย์ ศาลายา หนองแซง เป็นต้น ให้ใช้ในอัตรา 7 กรัมต่อทรงพุ่ม 1 เมตร
  • สำหรับมะม่วงที่ออกดอกยาก ให้ใช้ในอัตรา 10 กรัมต่อทรงพุ่ม 1 เมตร

ผสมน้ำประมาณ 1-2 ลิตรต่อทรงพุ่ม 1 เมตร ราดบริเวณโคนต้นให้ทั่วและสม่ำเสมอ

ภายหลังราดสารแล้วจะต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมออีกอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มะม่วงสามารถดูดสารให้เข้าทางรากได้ดีขึ้น

 จนกระทั่งมะม่วงออกดอก ซึ่งปกติแล้วภายหลังราดสารประมาณ 2 เดือนครึ่ง ก็จะแทงช่อดอกโดยเฉพาะพันธุ์ที่ออกดอกง่าย

ส่วนพันธุ์ที่ออกดอกยากจะมีการพักตัวของตานานกว่าปกติ อาจจะออกดอกล่าออกไปมากกว่า 2 เดือนครึ่ง

สำหรับมะม่วงที่ราดสารเอราทราซอล 15 ดับบลิวพี

ควรบำรุงใบมะม่วง เพื่อการสะสมอาหารอย่างสมบูรณ์

ซีเนอกอน 2000

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ซิ้งค์พาสส์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร