การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง

แมลงวันผลไม้ตะวันออก (Oriental fruit fly : Bactrocera dorsalis)

 แมลงวันทอง แมลงวันผลฝรั่ง (Guava fruit fly : Bactrocera correcta)

 แมลงวันมะม่วง(Oriental fruit fly : Bactrocera sp.)

  • การป้องกัน ควรใช้วิธีห่อผล เมื่อเริ่มติดผล
  • การกำจัดโดยการพ่นด้วยเหยื่อพิษ ที่ใช้สูตรผสม

เอราเซ็ค 35 อีซี 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

mix-button

เอรามอล 83 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราเมท โกลด์ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

mix-button

ยีสต์โปรตีนออโตไลเสท

อัตรา 10 ซีซีผสมน้ำ 20 ลิตร 

พ่นให้ทั่วต้นเมื่อมะม่วงเริ่มออกดอก จนกระทั่งก่อนเก็บเกี่ยว 7 วัน (ในระยะก่อนเก็บเกี่ยวควรพ่นเป็นจุดๆ)