การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูมะม่วง

หนอนห่อใบมะม่วง (Mango leaf folder : Orthaga  spp.)

หนอนชักใยมะม่วง (Mango leaf webber : Orthaga euadrusalis)

หนอนบุ้งกินใบ (Leaf eating caterpillar : Dasychira mendosa)

บุ้งมะม่วงใหญ่ (Large mango lappet moth : Gastropacha  pardalis)

บุ้งมะม่วงจุดฟ้า (Blue spotted mango tussock moth : Lymantria  atemeles)

ผีเสื้อหนอนบุ้งขาวปีกแหลม(White angle winged moth : Arctornis  cygna)

บุ้งหูแดง(Red eared caterpillar : Olenem  endosa)

บุ้งหูดำ(Black eared hairy caterpillar : Artaxa fraternal)

หนอนขนแผง(Mango eating caterpillar : Eutholiaconthea)

หนอนชอนกิ่งมะม่วง หนอนชอนใต้ผิวเปลือกมะม่วง (Mango stem miner : Spulerina  isonoma)

หนอนเจาะผลมะม่วง(Mango fruit borer : Ceroprepes  naga)

หนอนผีเสื้อเจาะผลมะม่วง (Fruit boring caterpillar)

ผีเสื้อบารอนหนอนมะม่วง (Mango baron butterfly : Euthalia  aconthea)

หนอนกระทู้ยอดมะม่วง (Penicillaria  jacasatrix)

หนอนเจาะยอดมะม่วง

หนอนม้วนใบส้ม (Citrus leaf roller : Archips  micaceana)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอรามิลิน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอรานูฟอส

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราโพรทริน 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราทริน 2.5 อีซี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา  20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราด๊อกซาขาบ

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

อีมาไซด์ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร