การใช้ปุ๋ยเกร็ดพ่นทางใบข้าวโพด

การใช้สารอาหารฮอร์โมนพืช เร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิตด้วย ผลิตภัณฑ์แนะนำ ไซฟามิน บีเค  สารอาหาร และฮอร์โมนสูตรเข้มข้น ข้าวโพดแข็งแรง โตไว ฝักใหญ่ ทนแล้ง สามารถฉีดพ่นผสมไปพร้อมกับสารกำจัดหนอนกระทู้ลายจุดได้ อัตราและวิธีใช้ อัตร 3 – 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด คูวาส แมกนีเซียมเข้มข้น 20% และธาตุอื่นๆอีกหลายชนิด ช่วยให้ใบเขียวเข้ม ป้องกันการขาดธาตุอาหารในข้าวโพด อัตราและวิธีใช้ อัตราการใช้น้อยเพียง 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด ซีเนอกอน 2000 สาร Amino Acid บริสุทธิ์แท้ๆจากธรรมชาติ ประกอบไปด้วย สาหร่ายทะเล เหล็ก แมกนีเซียม และออกซิน ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของข้าวโพด โตไว ใบเขียวเข้ม แข็งแรง ทนแล้ง ช่วยในการออกดอก ติดฝัก…

โรคพืชข้าวโพด : โรคราน้ำค้าง

โรคราน้ำค้าง (Downy mildew) สาเหตุจากเชื้อรา Peronosclerospora sp. ใช้คลุกเมล็ดข้าวโพดก่อนปลูก ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราแลกซิล 35 อัตรา 10 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 1 กิโลกรัม รายละเอียด ควรพ่นป้องกันหรือเมื่อพบการระบาดของโรคราน้ำค้างด้วย เรสเปคท์ บูล 72 ดับบลิวพี อัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เรนแมน อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด พ่นกลุ่มล่ะ 2 ครั้ง โรคพืชข้าวโพด โรคใบไหม้แผลใหญ่ โรคราน้ำค้าง

แมลงศัตรูพืชข้าวโพด : เพลี้ยไฟ และตัวอ่อนหนอนกระทูข้าวโพดลายจุด

เพลี้ยไฟ และตัวอ่อนหนอนกระทูข้าวโพดลายจุด ผลิตภัณฑ์แนะนำ มอร์เทล หยอดข้างแถว 4 – 5 กก. ต่อไร่ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์แนะนำ มอร์เทล หยอดข้างแถว 4 – 5 กก. ต่อไร่ รายละเอียด แมลงศัตรูพืชข้าวโพด หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เพลี้ยไฟ และตัวอ่อนหนอนกระทูข้าวโพดลายจุด

ข้าวโพด : หลังปลูกข้าวโพด 7 – 15 วัน

หลังปลูกข้าวโพด 7 – 15 วัน วัชพืชมีใบอ่อน 3 – 5 ใบ พ่นกำจัดด้วย ผลิตภัณฑ์แนะนำ   ชุดช้างศึกฆ่า สามารถพ่นทับยอดข้าวโพดภายหลังข้าวโพดงอกแล้ว หรือภายหลังปลูก 7 – 15 วัน ฆ่าวัชพืชใบกว้าง เช่น ปอวัชพืช กระดุมใบ ถั่วลิสงนา สาบม่วง เซ่งใบมน ตำแยไฟ หญ้ายาง หญ้าลิ้นงู ฆ่าวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าปากควาย โซบีแรน รายละเอียด ฮาสเทน ซีเนอกอน 2000 รายละเอียด เอราซีน 90 ดับบลิวจี รายละเอียด อัตราและวิธีใช้ โซบีแรน  อัตรา 40 ซีซี ผสม ฮาสเทน อัตรา 80 ซีซี ผสม ซีเนอกอน…

ข้าวโพด : หากพบปัญหาหญ้าขน หรือหญ้าโขย่ง

หากพบปัญหาหญ้าขน หรือหญ้าโขย่ง หญ้าขน หรือ หญ้าโขย่ง [Rottboella cochinchinensis (Lour.) Clayton]  เป็นวัชพืชฤดูเดียว มีต้นสูง 1.5 – 2 เมตร อาจสูงได้ถึง 4 เมตร โตได้ไวกว่าข้าวโพด แข่งขันกับข้าวโพดอย่างรุนแรง ทำให้ข้าวโพดโตช้า ผลผลิตลดลง หญ้าโขย่ง 1 ต้น จะมีเมล็ดประมาณ 2,200 – 16,500 เมล็ด การกำจัดหญ้าโขย่งที่โตแล้วทำได้ยาก จึงควรพ่นคุมเมล็ดจะได้ผลดีกว่า เอราธาลิน รายละเอียด อะโทลล์ เฟล็กซ์ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์แนะนำ อะโทลล์ เฟล็กซ์  อัตรา 100 ซีซี ผสม เอราธาริน อัตรา 2 ลิตร (2 ขวด) ต่อพื้นที่ปลูกข้าวโพด 6 ไร่ ควรพ่นทันทีหลังปลูกข้าวโพด ในระยะ…

ข้าวโพด : หลังปลูกข้าวโพด 0 – 4 วัน

หลังปลูกข้าวโพด 0 – 4 วัน หลังปลูกข้าวโพด 0 – 4 วัน พ่นคลุมด้วย ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราซีน 50 เอสซี รายละเอียด อะโทลล์ เฟล็กซ์ รายละเอียด ชุดช้างศึกคุม อัตราใช้น้อย ปลอดภัยต่อข้าวโพด อ้อย และพืชข้างเคียง ใช้คุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอก อัตราและวิธีใช้ อะโทลล์ เฟล็กซ์  อัตรา 15 ซีซี ผสม เอราซีน 50 เอสซี อัตรา 250 ซีซี  ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่   หรือ พ่นคุมวัชพืชในข้าวโพด บนพื้นที่ 6 ไร่ อะโทลล์ เฟล็กซ์  อัตรา 100 ซีซี…

โรคพืชข้าวโพด : โรคใบไหม้แผลใหญ่

โรคใบไหม้แผลใหญ่ (Northern Corn Leaf Blight) สาเหตุจากเชื้อรา Bipolaris turcica ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราสตาร์ 32.5 เอสซี  อัตรา 15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน จำนวน 2 – 4 ครั้ง รายละเอียด โรคพืชข้าวโพด โรคใบไหม้แผลใหญ่ โรคราน้ำค้าง

แมลงศัตรูพืชข้าวโพด : หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เข้าทำลายกัดกินยอด ใบ ลำต้น  ผลิตภัณฑ์แนะนำ รอบที่ 1 อายุข้าวโพด 5 -7 วัน (ระยะวางไข่ของผีเสื้อ) เอราโพรทริน อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รอบที่ 2 อายุข้าวโพด 10 -14 วัน เอราโพรทริน อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด รอบที่ 3 อายุข้าวโพด 15 -21 วัน  ให้เปลี่ยนกลุ่มสารในการฉีดพ่น เพื่อป้องกันการดื้อยา เอรานูฟอส อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอรามิลิน อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20…