โรคราน้ำค้าง (Downy mildew)

สาเหตุจากเชื้อรา Peronosclerospora sp.

ใช้คลุกเมล็ดข้าวโพดก่อนปลูก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราแลกซิล 35

อัตรา 10 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 1 กิโลกรัม

ควรพ่นป้องกันหรือเมื่อพบการระบาดของโรคราน้ำค้างด้วย

เรสเปคท์ บูล 72 ดับบลิวพี

อัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เรนแมน

อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นกลุ่มล่ะ 2 ครั้ง