โรคใบไหม้แผลใหญ่ (Northern Corn Leaf Blight)

สาเหตุจากเชื้อรา Bipolaris turcica

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราสตาร์ 32.5 เอสซี 

อัตรา 15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน จำนวน 2 – 4 ครั้ง