โรคพืชข้าวโพด : โรคราน้ำค้าง

โรคราน้ำค้าง (Downy mildew) สาเหตุจากเชื้อรา Peronosclerospora sp. ใช้คลุกเมล็ดข้าวโพดก่อนปลูก ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราแลกซิล 35 อัตรา 10 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 1 กิโลกรัม รายละเอียด ควรพ่นป้องกันหรือเมื่อพบการระบาดของโรคราน้ำค้างด้วย เรสเปคท์ บูล 72 ดับบลิวพี อัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เรนแมน อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด พ่นกลุ่มล่ะ 2 ครั้ง โรคพืชข้าวโพด โรคใบไหม้แผลใหญ่ โรคราน้ำค้าง

โรคพืชข้าวโพด : โรคใบไหม้แผลใหญ่

โรคใบไหม้แผลใหญ่ (Northern Corn Leaf Blight) สาเหตุจากเชื้อรา Bipolaris turcica ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราสตาร์ 32.5 เอสซี  อัตรา 15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน จำนวน 2 – 4 ครั้ง รายละเอียด โรคพืชข้าวโพด โรคใบไหม้แผลใหญ่ โรคราน้ำค้าง