แมลงศัตรูพืชข้าวโพด : เพลี้ยไฟ และตัวอ่อนหนอนกระทูข้าวโพดลายจุด

เพลี้ยไฟ และตัวอ่อนหนอนกระทูข้าวโพดลายจุด ผลิตภัณฑ์แนะนำ มอร์เทล หยอดข้างแถว 4 – 5 กก. ต่อไร่ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์แนะนำ มอร์เทล หยอดข้างแถว 4 – 5 กก. ต่อไร่ รายละเอียด แมลงศัตรูพืชข้าวโพด หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เพลี้ยไฟ และตัวอ่อนหนอนกระทูข้าวโพดลายจุด

แมลงศัตรูพืชข้าวโพด : หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เข้าทำลายกัดกินยอด ใบ ลำต้น  ผลิตภัณฑ์แนะนำ รอบที่ 1 อายุข้าวโพด 5 -7 วัน (ระยะวางไข่ของผีเสื้อ) เอราโพรทริน อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รอบที่ 2 อายุข้าวโพด 10 -14 วัน เอราโพรทริน อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด รอบที่ 3 อายุข้าวโพด 15 -21 วัน  ให้เปลี่ยนกลุ่มสารในการฉีดพ่น เพื่อป้องกันการดื้อยา เอรานูฟอส อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอรามิลิน อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20…