หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

เข้าทำลายกัดกินยอด ใบ ลำต้น 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

รอบที่ 1 อายุข้าวโพด 5 -7 วัน

(ระยะวางไข่ของผีเสื้อ)

เอราโพรทริน

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

รอบที่ 2 อายุข้าวโพด 10 -14 วัน

เอราโพรทริน

อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

รอบที่ 3 อายุข้าวโพด 15 -21 วัน 

ให้เปลี่ยนกลุ่มสารในการฉีดพ่น เพื่อป้องกันการดื้อยา

เอรานูฟอส

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอรามิลิน

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ควรสลับกลุ่มสารด้วย

อีมาไซด์

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

อีมาไซด์ ดับบลิวจี

อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

change

เอราด๊อกซาขาบ 

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

บุลด๊อกซ์

อัตรา 10-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นทุก 7 วัน กลุ่มละ 2 ครั้ง