เพลี้ยไฟ และตัวอ่อนหนอนกระทูข้าวโพดลายจุด

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

มอร์เทล

หยอดข้างแถว 4 – 5 กก. ต่อไร่

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

มอร์เทล

หยอดข้างแถว 4 – 5 กก. ต่อไร่