ข้าวโพด : หลังปลูกข้าวโพด 7 – 15 วัน

หลังปลูกข้าวโพด 7 – 15 วัน วัชพืชมีใบอ่อน 3 – 5 ใบ พ่นกำจัดด้วย ผลิตภัณฑ์แนะนำ   ชุดช้างศึกฆ่า สามารถพ่นทับยอดข้าวโพดภายหลังข้าวโพดงอกแล้ว หรือภายหลังปลูก 7 – 15 วัน ฆ่าวัชพืชใบกว้าง เช่น ปอวัชพืช กระดุมใบ ถั่วลิสงนา สาบม่วง เซ่งใบมน ตำแยไฟ หญ้ายาง หญ้าลิ้นงู ฆ่าวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าปากควาย โซบีแรน รายละเอียด ฮาสเทน ซีเนอกอน 2000 รายละเอียด เอราซีน 90 ดับบลิวจี รายละเอียด อัตราและวิธีใช้ โซบีแรน  อัตรา 40 ซีซี ผสม ฮาสเทน อัตรา 80 ซีซี ผสม ซีเนอกอน…

ข้าวโพด : หากพบปัญหาหญ้าขน หรือหญ้าโขย่ง

หากพบปัญหาหญ้าขน หรือหญ้าโขย่ง หญ้าขน หรือ หญ้าโขย่ง [Rottboella cochinchinensis (Lour.) Clayton]  เป็นวัชพืชฤดูเดียว มีต้นสูง 1.5 – 2 เมตร อาจสูงได้ถึง 4 เมตร โตได้ไวกว่าข้าวโพด แข่งขันกับข้าวโพดอย่างรุนแรง ทำให้ข้าวโพดโตช้า ผลผลิตลดลง หญ้าโขย่ง 1 ต้น จะมีเมล็ดประมาณ 2,200 – 16,500 เมล็ด การกำจัดหญ้าโขย่งที่โตแล้วทำได้ยาก จึงควรพ่นคุมเมล็ดจะได้ผลดีกว่า เอราธาลิน รายละเอียด อะโทลล์ เฟล็กซ์ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์แนะนำ อะโทลล์ เฟล็กซ์  อัตรา 100 ซีซี ผสม เอราธาริน อัตรา 2 ลิตร (2 ขวด) ต่อพื้นที่ปลูกข้าวโพด 6 ไร่ ควรพ่นทันทีหลังปลูกข้าวโพด ในระยะ…

ข้าวโพด : หลังปลูกข้าวโพด 0 – 4 วัน

หลังปลูกข้าวโพด 0 – 4 วัน หลังปลูกข้าวโพด 0 – 4 วัน พ่นคลุมด้วย ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราซีน 50 เอสซี รายละเอียด อะโทลล์ เฟล็กซ์ รายละเอียด ชุดช้างศึกคุม อัตราใช้น้อย ปลอดภัยต่อข้าวโพด อ้อย และพืชข้างเคียง ใช้คุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอก อัตราและวิธีใช้ อะโทลล์ เฟล็กซ์  อัตรา 15 ซีซี ผสม เอราซีน 50 เอสซี อัตรา 250 ซีซี  ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่   หรือ พ่นคุมวัชพืชในข้าวโพด บนพื้นที่ 6 ไร่ อะโทลล์ เฟล็กซ์  อัตรา 100 ซีซี…