หลังปลูกข้าวโพด 7 – 15 วัน

วัชพืชมีใบอ่อน 3 – 5 ใบ พ่นกำจัดด้วย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

 

ชุดช้างศึกฆ่า

สามารถพ่นทับยอดข้าวโพดภายหลังข้าวโพดงอกแล้ว หรือภายหลังปลูก 7 – 15 วัน

ฆ่าวัชพืชใบกว้าง เช่น ปอวัชพืช กระดุมใบ ถั่วลิสงนา สาบม่วง เซ่งใบมน ตำแยไฟ หญ้ายาง หญ้าลิ้นงู

ฆ่าวัชพืชใบแคบ เช่น หญ้าปากควาย

โซบีแรน

ฮาสเทน

ซีเนอกอน 2000

เอราซีน 90 ดับบลิวจี

อัตราและวิธีใช้

โซบีแรน  อัตรา 40 ซีซี

ผสม ฮาสเทน อัตรา 80 ซีซี

ผสม ซีเนอกอน 2000 อัตรา 60 ซีซี

ผสม เอราซีน 90 ดับบลิวจี อัตรา 250 กรัม

ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่

 

หรือ พ่นคุมวัชพืชในข้าวโพด บนพื้นที่ 6 ไร่

โซบีแรน  อัตรา 250 ซีซี (1 ขวด)

ผสม ฮาสเทน อัตรา 500 ซีซี (1 ขวด)

ผสม ซีเนอกอน 2000 อัตรา 360 ซีซี

ผสม เอราซีน 90 ดับบลิวจี อัตรา 1,500 กรัม (1.5 กก.)

ผสมน้ำ 360 – 480 ลิตร พ่นภายหลังปลูกข้าวโพด 7 – 10 วัน