หากพบปัญหาหญ้าขน หรือหญ้าโขย่ง

หญ้าขน หรือ หญ้าโขย่ง [Rottboella cochinchinensis (Lour.) Clayton] 

เป็นวัชพืชฤดูเดียว มีต้นสูง 1.5 – 2 เมตร อาจสูงได้ถึง 4 เมตร

โตได้ไวกว่าข้าวโพด แข่งขันกับข้าวโพดอย่างรุนแรง ทำให้ข้าวโพดโตช้า ผลผลิตลดลง

หญ้าโขย่ง 1 ต้น จะมีเมล็ดประมาณ 2,200 – 16,500 เมล็ด การกำจัดหญ้าโขย่งที่โตแล้วทำได้ยาก จึงควรพ่นคุมเมล็ดจะได้ผลดีกว่า

เอราธาลิน

plus-button

อะโทลล์ เฟล็กซ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

อะโทลล์ เฟล็กซ์  อัตรา 100 ซีซี

ผสม เอราธาริน อัตรา 2 ลิตร (2 ขวด)

ต่อพื้นที่ปลูกข้าวโพด 6 ไร่

ควรพ่นทันทีหลังปลูกข้าวโพด ในระยะ 0 – 3 วัน ขณะดินมีความชื้น