หลังปลูกข้าวโพด 0 – 4 วัน

หลังปลูกข้าวโพด 0 – 4 วัน พ่นคลุมด้วย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

corn-plant-care-img-01

เอราซีน 50 เอสซี

อะโทลล์ เฟล็กซ์

ชุดช้างศึกคุม

  • อัตราใช้น้อย ปลอดภัยต่อข้าวโพด อ้อย และพืชข้างเคียง
  • ใช้คุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอก

อัตราและวิธีใช้

อะโทลล์ เฟล็กซ์  อัตรา 15 ซีซี

ผสม เอราซีน 50 เอสซี อัตรา 250 ซีซี 

ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่

 

หรือ พ่นคุมวัชพืชในข้าวโพด บนพื้นที่ 6 ไร่

อะโทลล์ เฟล็กซ์  อัตรา 100 ซีซี (1 ขวด)

ผสม เอราซีน 50 เอสซี อัตรา 1,500 ซีซี (1.5 ลิตร หรือ 1 ขวดครึ่ง)

ผสมน้ำ 360-480 ลิตร พ่นทันทีภายหลังปลูกข้าวโพด ก่อนวัชพืชงอก และขณะพ่นดินควรมีความชื้น