เอราซีน 90 ดับบลิวจี

AAA

Description

รายละเอียด

เอราซีน 90 ดับบลิวจี

ชื่อสามัญ : อาทราซีน
สูตรผสม 90% WG
ประโยชน์
ใช้ควบคุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอกในไร่ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย สับปะรดและหน่อไม้ฝรั่ง
การใช้และอัตราการใช้
• ข้าวโพด 285-570 กรัมต่อไร่
• ข้าวฟ่าง 215-350 กรัมต่อไร่
• อ้อย สับปะรด 425-570 กรัมต่อไร่
• หน่อไม้ฝรั่ง 285-425 กรัมต่อไร่