ซีเนอกอน 2000

AAA

Description

รายละเอียด

ซีเนอกอน 2000

Sinergon 2000

ประโยชน์
• ช่วยในการสะสมอาหารและการสร้างตาดอก เพื่อการออกดอก
• ช่วยขยายขนาดของผล ช่วยให้ผลโต และมีคุณภาพ
• ช่วยกระตุ้นและชดเชยความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับพืชในสถานการณ์ที่ได้รับแรงกดดัน ( เช่น หนาวจัด ร้อนจัดหรือแล้งจัด ฯลฯ )
วิธีการใช้
• ไม้ผล
– ขณะกำลังเจริญเติบโต
– ก่อนการออกดอก
– ช่วยขยายขนาดผล
ใช้ 10 – 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ) ควรฉีดพ่นซ้ำอย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 7 – 10 วัน
– ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของไม้ผลถ้าเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ให้ใช้ในอัตราสูง ถ้าต้นมีขนาดเล็กก็ให้ใช้ในอัตราต่ำ
– ขึ้นกับความแปรปรวนของสภาพอากาศ ถ้ามีความแปรปรวนสูงให้ใช้ในอัตราที่สูง ถ้ามีความแปรปรวนต่ำ ให้ใช้ในอัตราที่ต่ำ
• พืชผัก
– สำหรับผักกินใบ ให้ใช้ในช่วงแรกของการเจริญเติบโต
– สำหรับพืชกินหัว หรือพืชหัวต่างๆให้ใช้เมื่อเริ่มลงหัว
ใช้ 5 – 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ( 1 ปีบ) ควรพ่นซ้ำอีกครั้งห่างกัน 5 – 7 วัน
• ธัญพืช (เช่น ข้าว ฯลฯ )
– เมื่อเริ่มแตกกอ
ใช้ 10 – 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1ปีบ) ควรพ่นซ้ำอีกครั้ง ห่างกัน 10 – 15 วัน
• ไม้ดอกไม้ประดับ
– ในช่วงแรกของการเจริญเติบโต
ใช้ 3 – 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ปีบ) ควรพ่นซ้ำอีกครั้งห่างกัน 5 – 7 วัน
ขนาดบรรจุ
1 กก., 5 กก.