แมลงศัตรูพืชทุเรียน

พ่นให้ทั่วต้นเมื่อทุเรียนเริ่มแตกใบอ่อน

หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้น (Black raised spot longhorn : Batocera rufomaculata)

จะวางไข่ไว้บริเวณเปลือก เมื่อฟักออกมาเป็นตัวหนอนก็จะเจาะเข้าไปทำลายในกิ่งและลำต้น ทำให้กิ่งแห้งตาย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราโพรทริน

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราท็อกซ์

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20

or-button

เอราทริน 2.5 อีซี

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราคอน 70 

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นให้โชกบริเวณลำต้นตั้งแต่โคนต้นจนกระทั่งถึงยอดรวมทั้งกิ่งขนาดใหญ่