แมลงศัตรูพืชทุเรียน

พ่นให้ทั่วต้นเมื่อทุเรียนเริ่มแตกใบอ่อน

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
(Durian seed borer: Mudaria luteileprosa)

ชาวสวนเรียกว่า “หนอนใต้” ผีเสื้อกลางคืนจะวางไข่ไว้ที่เปลือกทุเรียน เมื่อหนอนฝักเป็นตัวก็จะไชเข้าไปกัดกินในเมล็ดทุเรียนเมื่อผลแก่ใกล้เก็บเกี่ยวหนอนก็จะออกจากผลทิ้งตัวเข้าดักแด้ในดิน

หนอนเจาะผลทุเรียน
(Durian borer: Conogethes punctiferalis)

พบระบาดตั้งแต่ผลทุเรียนอายุประมาณ 2 เดือนขึ้นไป จะเจาะทำลายผลบริเวณผิวเปลือกหรือเจาะกินเนื้อในผลบริเวณใกล้กับขั้วผล มักจะพบระบาดมากกับทุเรียนที่มีผลติดซ้อนกัน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอรานูฟอส

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราโพรทริน

อัตรา 60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราทริน 2.5 อีซี

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอรามิลิน

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นบริเวณผลตั้งแต่ผลอ่อนให้ทั่วต้น ควรพ่นซ้ำทุกๆ 7-10 วัน จนกว่าการระบาดจะลดลง

เอราด๊อกซาขาบ

อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราทริป 5 เอสซี 

อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร