แมลงศัตรูพืชทุเรียน

ไรแดงแอฟริกัน (African red mite: Eutetranychus africanus)

จะดูดน้ำเลี้ยงด้านบนของใบ โดยเฉพาะบริเวณเส้นกลางใบ ทำให้ใบซีดขาวและร่วงหล่นในที่สุด

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราเม็คติน

อัตรา 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราซัล

อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

ไมทาไซด์

อัตรา20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราไมท์

อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ทานอส 

อัตรา 15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเฮก

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราติน 55 

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร