แมลงศัตรูพืชทุเรียน

เพลี้ยไฟ (Thrips: Scirtothrips dorsalis)

จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ทำให้ใบหงิกบิดเบี้ยว ใบแห้งและร่วงหล่นในที่สุด

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

อีมาไซด์ 5% ดับบลิวจี
กลุ่ม 6

อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ทุก 7 วัน

change

เอราคอน 70 ดับบลิวจี
กลุ่ม 4A

อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ทุก 7 วัน

change

เอราทริป โกลด์
กลุ่ม 2B

อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ทุก 7 วัน

พ่นให้ทั่วต้นเมื่อทุเรียนเริ่มแตกใบอ่อน