แมลงศัตรูพืชทุเรียน

เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน (Durian psyllid: Allocaridara malayensis)

เข้าทำลายในช่วงใบอ่อน ดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบ ทำให้เป็นจุดเหลืองๆ

ทำให้ใบหงิกงอ แห้งและร่วงในที่สุด

 

เพลี้ยจั๊กจั่นฝอยทุเรียน (Durian leafhopper: Amarasca durianae)

เข้าทำลายในช่วงใบอ่อน ทำให้ใบไหม้แห้งและร่วงหล่นไปในที่สุด

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราทริน 2.5 อีซี

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราคอน 70

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราทริป 5 เอสซี

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราท็อกซ์

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นให้ทั่วต้นเมื่อทุเรียนเริ่มแตกใบอ่อน