การกำจัดวัชพืชในนาข้าว : การใช้ยาหว่านคุมฆ่าหญ้าก่อนหว่านข้าว 4 วัน

การกำจัดวัชพืชในนาข้าว การใช้ยาหว่านคุมฆ่าหญ้าก่อนหว่านข้าว 4 วัน เอราเอสเทอร์พลัส หว่านให้ทั่วพื้นนาก่อนหว่านข้าวงอก 4 วัน ใช้ในอัตรา 3.2 กิโลกรัมต่อไร่ ปรับพื้นนาให้สม่ำเสมอกักน้ำในกระทงนาให้สูงประมาณ 1-2 นิ้วแล้วจึงหว่านยาให้ทั่วพื้นนาและก่อนหว่านข้าวงอกให้ไขน้ำออกจากแปลงนาให้หมดจากนั้นหลังหว่านข้าวงอกเรียบร้อยแล้วรอข้าวตั้งตัวได้แล้วจึงไขน้ำเข้านาเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้รักษาระดับน้ำอย่าให้ท่วมยอดข้าว การใช้ยาคุมหญ้าก่อนหว่านข้าว เอราการ์ด คุมหญ้าวัชพืชจำพวกหญ้าได้ดีโดยเฉพาะหญ้าข้าวนก ใช้ขณะลูบเทือกครั้งสุดท้าย โดยใช้วิธีหยดน้ำยาลงไปในเทือก ใช้ในอัตรา 320-400 ซีซีต่อไร่ ให้หยดลงไปในนาที่มีน้ำระดับความลึก 5-10 เซนติเมตรปล่อยให้น้ำยาตกตะกอนอยู่บนผิวดิน 2 วันแล้วค่อยระบายน้ำออกจากนา เป็นการควบคุมเมล็ดหญ้าที่ตกค้างอยู่ในแปลงนา โดยจะดูดซึมเข้าทำลายทางใบเลี้ยงเดี่ยวของวัชพืชจำพวกหญ้าและใบเลี้ยงคู่ของวัชพืชใบกว้างเมื่อเริ่มงอกออกมา จึงใช้เป็นยาคุมหญ้าก่อนวัชพืชงอก สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเพื่อน การบำรุงดูแลข้าว การเตรียมดิน และการใช้ยาคุมหญ้าก่อนหว่านข้าว การหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว และการใช้ยาคุมหญ้าหลังหว่านข้าว การใช้ยาหว่านคุมฆ่าหญ้าในระยะ 7-8 วันหลังหว่านข้าว การใช้ยาฆ่าหญ้าในระยะ 7-14 วันหลังหว่านข้าว สรุปการใช้ยาฆ่าหญ้าในระยะ 15-30 วันหลังหว่านข้าว การใช้ยาฆ่าหญ้ากำจัดวัชพืชบริเวณหัวคันนา การใช้ยาฆ่าหญ้าลูบข้าวดีด การใช้ยาฆ่าหญ้าลูบดอกหญ้า การใช้สารกำจัดวัชพืชในนาหว่านข้าวแห้ง

การกำจัดวัชพืชในนาข้าว : การใช้ยาหว่านคุมฆ่าหญ้าในระยะ 7-14 วันหลังหว่านข้าว

การบำรุงดูแลข้าว การใช้ยาฆ่าหญ้าในระยะ 7-14 วันหลังหว่านข้าว ในช่วงนี้มีสารกำจัดวัชพืชหลายชนิดให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กับการระบาดของวัชพืชแต่ละชนิด ฆ่าหญ้าหลากหลายชนิดทั้งวัชพืชใบใบกว้างและกก เอราโพรพาคลอร์ 70 ใช้ในอัตรา 200 ซีซีต่อไร่ พ่นหลังหว่านข้าวงอกแล้ว 7-9 วัน ขณะพ่นต้องไม่มีน้ำอยู่ในนา ภายหลังพ่นแล้ว 2-3 วันจึงไขน้ำเข้านา ระวังอย่าให้น้ำท่วมยอดข้าว ฆ่าหญ้าข้าวนก เอราโพรฟิต 500 ใช้ในอัตรา 320-360 ซีซีต่อไร่ ให้พ่นหลังหว่านข้าวงอกแล้ว7-10 วันก่อนพ่นให้ระบายน้ำออกจากแปลงนาและภายหลังพ่นแล้วให้ทดน้ำเข้านาภายใน 2-3 วันระวังอย่าให้น้ำท่วมยอดข้าว เอราคลอแรค 25 เอสซี พ่นหลังหว่านข้าวแล้ว 7-12 วัน ใช้ในอัตรา 90 ซีซีต่อไร่ ควรพ่นในขณะที่ดินกำลังหมาดๆและภายหลังพ่นให้ไขน้ำเข้านาภายใน 1-3 วัน ฆ่าหญ้าดอกขาว เอราไรซ์ พ่นหลังหว่านข้าวแล้ว 7-10 วัน ใช้ในอัตรา 30-40 ซีซีต่อไร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ควรผสมเอราโพรพาคลอร์ 70ในอัตรา 200 ซีซีต่อไร่ ภายหลังพ่น…

การกำจัดวัชพืชในนาข้าว : การใช้ยาหว่านคุมฆ่าหญ้าในระยะ 7-8 วันหลังหว่านข้าว

การบำรุงดูแลข้าว การใช้ยาหว่านคุมฆ่าหญ้าในระยะ 7-8 วันหลังหว่านข้าว เอราเอสเทอร์พลัส หว่านให้ทั่วพื้นนาหลังจากหว่านข้าวงอกแล้ว 7-8 วัน ใช้ในอัตรา 3.2 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนหว่านให้ไขน้ำเข้านาให้มีระดับ 1-2 นิ้วภายหลังหว่านให้กักน้ำในกระทงนาอย่างน้อย 4-6 วันอย่าให้ระดับน้ำท่วมยอดข้าว สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเพื่อน การบำรุงดูแลข้าว การเตรียมดิน และการใช้ยาคุมหญ้าก่อนหว่านข้าว การหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว และการใช้ยาคุมหญ้าหลังหว่านข้าว การใช้ยาหว่านคุมฆ่าหญ้าในระยะ 7-8 วันหลังหว่านข้าว การใช้ยาฆ่าหญ้าในระยะ 7-14 วันหลังหว่านข้าว สรุปการใช้ยาฆ่าหญ้าในระยะ 15-30 วันหลังหว่านข้าว การใช้ยาฆ่าหญ้ากำจัดวัชพืชบริเวณหัวคันนา การใช้ยาฆ่าหญ้าลูบข้าวดีด การใช้ยาฆ่าหญ้าลูบดอกหญ้า การใช้สารกำจัดวัชพืชในนาหว่านข้าวแห้ง

การกำจัดวัชพืชในนาข้าว : การหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว และการใช้ยาคุมหญ้าหลังหว่านข้าว

การบำรุงดูแลข้าว การหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว นำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เตรียมไว้ไปใส่ในตะกร้าไม้ไผ่สานหรือกระสอบป่านหรือถุงผ้าไปแช่ในน้ำสะอาดนานประมาณ 12-24 ชั่วโมง จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์ที่แช่น้ำแล้วขึ้นมาวางบนพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมขังและมีอากาศถ่ายเทได้ดี นำกระสอบป่านชุบน้ำจนชุ่มสมหุ้มเมล็ดพันธุ์โดยรอบรดน้ำทุกเช้าและเย็นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นหุ้มเมล็ดพันธุ์ไว้นานประมาณ 30-48 ชั่วโมงพร้อมที่จะนำไปหว่านโดยใช้อัตรา 10-20 กิโลกรัมต่อไร่อย่าใช้เมล็ดพันธุ์มากเกินไปนอกจากจะสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์แล้วยังทำให้ข้าวงอกขึ้นหนาแน่นเป็นสาเหตุให้โรคและแมลงศัตรูข้าวมีการระบาดอย่างรุนแรงในภายหลัง การใช้ยาคุมหญ้าหลังหว่านข้าว เอราบิวทาคลอร์เซฟเฟนเนอร์ คุมวัชพืชได้กว้างขวางทั้งวัชพืชใบแคบวัชพืชใบกว้างและกก พ่นให้ทั่วพื้นที่นาหลังหว่านข้าวงอกแล้ว 1-4 วันในอัตรา 200 ซีซีต่อไร่ เมื่อข้าวตั้งตัวได้แล้วจึงค่อยไขน้ำเข้านาเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตของข้าว ระวังอย่าให้น้ำท่วมยอดข้าว ฤทธิ์ของยาจะไปยับยั้งการงอกของวัชพืช สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเพื่อน การบำรุงดูแลข้าว การเตรียมดิน และการใช้ยาคุมหญ้าก่อนหว่านข้าว การหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว และการใช้ยาคุมหญ้าหลังหว่านข้าว การใช้ยาหว่านคุมฆ่าหญ้าในระยะ 7-8 วันหลังหว่านข้าว การใช้ยาฆ่าหญ้าในระยะ 7-14 วันหลังหว่านข้าว สรุปการใช้ยาฆ่าหญ้าในระยะ 15-30 วันหลังหว่านข้าว การใช้ยาฆ่าหญ้ากำจัดวัชพืชบริเวณหัวคันนา การใช้ยาฆ่าหญ้าลูบข้าวดีด การใช้ยาฆ่าหญ้าลูบดอกหญ้า การใช้สารกำจัดวัชพืชในนาหว่านข้าวแห้ง

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าว

การเตรียมดิน กระตุ้นให้ข้าวเชื้องอกแล้วไถกลบขังน้ำหมักไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ ไถคราดทำเทือกเพื่อปรับระดับดินนาให้ราบเรียบสม่ำเสมอป้องกันน้ำท่วมขังเป็นหย่อมๆที่เป็นสาเหตุทำให้เมล็ดข้าวเน่า แหวกร่องเป็นระยะๆเพื่อใช้เป็นทางระบายน้ำและเป็นทางเดินเวลาเข้าไปทำงาน ต้องเตรียมดินให้ดีเพื่อลดปัญหาวัชพืชที่ตกค้างและทำให้เมล็ดข้าวงอกอย่างสม่ำเสมอ การใช้ยาหว่านคุมฆ่าหญ้าก่อนหว่านข้าว 4 วัน เอราเอสเทอร์พลัส หว่านให้ทั่วพื้นนาก่อนหว่านข้าวงอก 4 วัน ใช้ในอัตรา 3.2 กิโลกรัมต่อไร่ ปรับพื้นนาให้สม่ำเสมอกักน้ำในกระทงนาให้สูงประมาณ 1-2 นิ้วแล้วจึงหว่านยาให้ทั่วพื้นนาและก่อนหว่านข้าวงอกให้ไขน้ำออกจากแปลงนาให้หมดจากนั้นหลังหว่านข้าวงอกเรียบร้อยแล้วรอข้าวตั้งตัวได้แล้วจึงไขน้ำเข้านาเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้รักษาระดับน้ำอย่าให้ท่วมยอดข้าว การใช้ยาคุมหญ้าก่อนหว่านข้าว เอราการ์ด คุมหญ้าวัชพืชจำพวกหญ้าได้ดีโดยเฉพาะหญ้าข้าวนก ใช้ขณะลูบเทือกครั้งสุดท้าย โดยใช้วิธีหยดน้ำยาลงไปในเทือก ใช้ในอัตรา 320-400 ซีซีต่อไร่ ให้หยดลงไปในนาที่มีน้ำระดับความลึก 5-10 เซนติเมตรปล่อยให้น้ำยาตกตะกอนอยู่บนผิวดิน 2 วันแล้วค่อยระบายน้ำออกจากนา เป็นการควบคุมเมล็ดหญ้าที่ตกค้างอยู่ในแปลงนา โดยจะดูดซึมเข้าทำลายทางใบเลี้ยงเดี่ยวของวัชพืชจำพวกหญ้าและใบเลี้ยงคู่ของวัชพืชใบกว้างเมื่อเริ่มงอกออกมา จึงใช้เป็นยาคุมหญ้าก่อนวัชพืชงอก การหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว นำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เตรียมไว้ไปใส่ในตะกร้าไม้ไผ่สานหรือกระสอบป่านหรือถุงผ้าไปแช่ในน้ำสะอาดนานประมาณ 12-24 ชั่วโมง จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์ที่แช่น้ำแล้วขึ้นมาวางบนพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมขังและมีอากาศถ่ายเทได้ดี นำกระสอบป่านชุบน้ำจนชุ่มสมหุ้มเมล็ดพันธุ์โดยรอบรดน้ำทุกเช้าและเย็นเพื่อรักษาความชุ่มชื้นหุ้มเมล็ดพันธุ์ไว้นานประมาณ 30-48 ชั่วโมงพร้อมที่จะนำไปหว่านโดยใช้อัตรา 10-20 กิโลกรัมต่อไร่อย่าใช้เมล็ดพันธุ์มากเกินไปนอกจากจะสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์แล้วยังทำให้ข้าวงอกขึ้นหนาแน่นเป็นสาเหตุให้โรคและแมลงศัตรูข้าวมีการระบาดอย่างรุนแรงในภายหลัง การใช้ยาคุมหญ้าหลังหว่านข้าว เอราบิวทาคลอร์ คุมวัชพืชได้กว้างขวางทั้งวัชพืชใบแคบวัชพืชใบกว้างและกก พ่นให้ทั่วพื้นที่นาหลังหว่านข้าวงอกแล้ว 1-4 วันในอัตรา 200 ซีซีต่อไร่ เมื่อข้าวตั้งตัวได้แล้วจึงค่อยไขน้ำเข้านาเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตของข้าว…