การบำรุงดูแลข้าว

การใช้ยาฆ่าหญ้าในระยะ 7-14 วันหลังหว่านข้าว

ในช่วงนี้มีสารกำจัดวัชพืชหลายชนิดให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กับการระบาดของวัชพืชแต่ละชนิด

ฆ่าหญ้าหลากหลายชนิดทั้งวัชพืชใบใบกว้างและกก

เอราโพรพาคลอร์ 70

ใช้ในอัตรา 200 ซีซีต่อไร่
พ่นหลังหว่านข้าวงอกแล้ว 7-9 วัน
ขณะพ่นต้องไม่มีน้ำอยู่ในนา
ภายหลังพ่นแล้ว 2-3 วันจึงไขน้ำเข้านา
ระวังอย่าให้น้ำท่วมยอดข้าว

ฆ่าหญ้าข้าวนก

เอราโพรฟิต 500

ใช้ในอัตรา 320-360 ซีซีต่อไร่
ให้พ่นหลังหว่านข้าวงอกแล้ว7-10 วันก่อนพ่นให้ระบายน้ำออกจากแปลงนาและภายหลังพ่นแล้วให้ทดน้ำเข้านาภายใน 2-3 วันระวังอย่าให้น้ำท่วมยอดข้าว

เอราคลอแรค 25 เอสซี

พ่นหลังหว่านข้าวแล้ว 7-12 วัน
ใช้ในอัตรา 90 ซีซีต่อไร่
ควรพ่นในขณะที่ดินกำลังหมาดๆและภายหลังพ่นให้ไขน้ำเข้านาภายใน 1-3 วัน

ฆ่าหญ้าดอกขาว

เอราไรซ์

พ่นหลังหว่านข้าวแล้ว 7-10 วัน
ใช้ในอัตรา 30-40 ซีซีต่อไร่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ควรผสมเอราโพรพาคลอร์ 70ในอัตรา 200 ซีซีต่อไร่
ภายหลังพ่น 2-3 วันควรขึ้นน้ำให้ท่วมต้นวัชพืช

เอราโซนิล

พ่นหลังหว่านข้าวแล้ว 7-10 วัน
ใช้ในอัตรา 200-250 ซีซีต่อไร่
ในกรณีใช้เดี่ยวๆสามารถปล่อยน้ำท่วมยอดข้าวได้ข้าวไม่แดงไม่งันไม่อาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ควรผสมเอราโพรพาคลอร์ 70ในอัตรา 200 ซีซีต่อไร่
ภายหลังพ่นให้ปล่อยน้ำเข้าแปลงนาให้ท่วมยอดวัชพืช

เอราโพสท์ไรซ์

พ่นหลังหว่านข้าว 7-14 วัน
ใช้ในอัตรา 160 ซีซีต่อไร่
ขณะพ่นต้องไม่มีน้ำขังภายหลังพ่น 3 วันแล้วจึงไขน้ำเข้านาแล้วรักษาน้ำให้สม่ำเสมอ
ออกฤทธิ์ดูดซึมเร็วภายใน 1 ชั่วโมง
ปลอดภัยต่อข้าว

ฆ่าหญ้าข้าวนกหญ้าดอกขาวหญ้าแดงหรือหญ้าเดือย

เอราธาลิน

พ่นหลังหว่านข้าว 8-12 วัน
ใช้ในอัตรา 160-200 ซีซีต่อไร่ก่อนพ่นต้องระบายน้ำออกจากนาสามารถออกฤทธิ์ได้ในสภาพนาแห้งแล้งได้
ภายหลังพ่นให้ทดน้ำเข้านาภายใน 2 วัน
รักษาระดับน้ำไว้ในนาอย่างน้อย 14 วัน

เอราไรซ์

เอราโซนิล

เอราโพสท์ไรซ์

ใช้ในอัตรา 24-72 ซีซีต่อไร่
พ่นหลังหว่านข้าว 8-12 วัน เมื่อเริ่มพบการระบาดของหญ้าแดงหรือหญ้าเดือย และกก

สรุปการใช้ยาฆ่าหญ้าในระยะ 15-30 วันหลังหว่านข้าว

ฆ่าหญ้าใบแคบทุกชนิด

เอราธาลิน

เอราน็อกซ์

or-button

เอราซาพรอฟ

ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร (ระวังอัตราการใช้ถ้าใช้เกินอัตราอาจเป็นพิษต่อข้าวได้)
ดูดซึมเร็วภายใน 3-5 ชั่วโมงดูดซึมเข้าทางใบแล้วเคลื่อนย้ายไปสู่รากเหง้าใต้ดินกำจัดเฉพาะวัชพืชใบแคบเท่านั้น